Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4886. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev - Habjanov hrib in za območje Osence, stran 10182.

Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99 in 117/00) na seji dne 15. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev – Habjanov hrib in za območje Osence
1. člen
V skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Mestne občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list RS, št. 86/01) se prostorski ureditveni pogoji za območje Osenca spremenijo in dopolnijo s projektom, ki ga je pod št. 340/99 izdelal Razvojni center – Planiranje Celje d.o.o.
2. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Stegujev – Habjanov hrib in za območje Osence (Uradni list SRS, št. 36/88) se spremeni in dopolni z naslednjimi členi:
3. člen
V 3. členu odloka se v prvem odstavku doda nova alinea, ki glasi:
– za gradnjo merilne reducirne postaje za redukcijo plina in merjenje porabljenih količin.
4. člen
V 6. členu odloka se doda nova alinea, ki glasi:
– tlorisne dimenzije merilne reducirne postaje so dopustne v okviru velikosti 8,5 × 5 m. Streha je lahko dvokapnica z opečno kritino ali drugače oblikovana streha s primerno kritino. Obdelava fasad mora zagotavljati ustrezno vključitev objekta v okolje. Merilna reducirna postaja mora biti ograjena z zaščitno ograjo.
5. člen
Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled vsem zainteresiranim pri pristojni službi Mestne občine Celje.
6. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-3/2000
Celje, dne 15. novembra 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost