Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4881. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 10178.

Na podlagi 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) povezano z 61. členom zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/34 in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US), 22. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US in 56/98) in 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) je Občinski svet občine Benedikt na seji dne 21. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 82/99; v nadaljevanju: odlok), se za 1. členom doda nov 1.a člen:
“1.a člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje od nezazidanega in zazidanega zemljišča.
Nezazidano stavbno zemljišče se po tem odloku šteje zemljišče, ki je po prostorsko izvedbenem aktu določeno za gradnjo oziroma za katerega je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
Zazidano stavbno zemljišče je tisto zemljišče, na katerem stojijo objekti za bivanje, poslovne namene, kmetijsko proizvodnjo s pripadajočimi nepokritimi skladišči in poslovnimi prostori.
Za stanovanjske prostore se štejejo vse površine, ki služijo bivanju (sobe, predsobe, kuhinja, kopalnica, hodnik, shramba, stopnišča, kleti. V času gradnje, ko se objekt že uporablja in je uporabnik s tem zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: nadomestila), se za mansardo, ki še ni zgrajena, ne obračunava nadomestilo.
Za poslovne površine se štejejo zemljišča, po katerih in pod katerimi potekajo elektroenergetski vodi srednje in nizke napetosti, telekomunikacijski vodi in magistralne ceste.”
2. člen
V 4. členu odloka se za četrtim odstavkom doda peti odstavek naslednje vsebine:
“Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na javno kanalizacijo, vodovod, elektriko, telefon, asfaltno cesto, kabelsko televizijo, ne glede na to, ali bo priključitev izvedena, če je sekundarno omrežje oddaljeno od stavbnega zemljišča največ 50 metrov.”
3. člen
Za 6. členom odloka se doda nov 6.a člen, ki se glasi:
“6.a člen
V posameznih gospodarskih dejavnostih s področja distribucije električne energije, telekomunikacij in magistralnih cest se po tem odloku ovrednoti naslednje število točk in naslednje površine po stojišču:
--------------------------------------------------------------
                 Število točk   m2/stojišče
--------------------------------------------------------------
elektroenergetske naprave    3000       10
telekomunikacijske naprave    3000       7
magistralne ceste        1000       –
telekomunikacijski oddajniki   25000       –
--------------------------------------------------------------
Za izračun nadomestila za te dejavnosti se ne uporabljajo 2., 3., 4., in 5. člen tega odloka.
Izračun nadomestila za elektroenergetske in telekomunikacijske naprave se po stojišču odmerja le kalkulativno po naslednji metodi:
– število stojišč elektroenergetskih naprav se določi tako, da se dolžina vseh vodov deli s številom 45,
– število stojišč telekomunikacijskih naprav se določi tako, da se dolžina vseh vodov deli s številom 30.”
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42306-002/99
Benedikt, dne 22. novembra 2001.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.

AAA Zlata odličnost