Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4880. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Beltinci, stran 10177.

Na podlagi 58., 59., 60. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) in (Uradni list RS, št. 24/92) v zvezi s prvo alineo 56. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01) je Občinski svet občine Beltinci na 36. redni seji dne 13. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Beltinci
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 77/00, 108/00) se v 20. členu odloka črta prvi stavek in nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Korekcijski faktorji za posamezni namen in dejavnost se upoštevajo po lokaciji objekta in so:«
2. člen
V 21. členu se črta prvi stavek in nadomesti z besedilom, ki se glasi: » Za objekte, ki so zajeti v tem členu, se ne uporabljajo merila odloka iz 12., 15., 16., 17., 18., 19. in 20. člena, temveč se število točk za m2 določi na naslednji način: »
3. člen
V prvem odstavku 23. člena se pri naštetih členih črta »in 21.«, ter se doda odstavek z besedilom: »Letno nadomestilo za druge objekte iz 21. člena se določi tako, da se število točk pomnoži z izračunanimi m2 in se tako dobljeni zmnožek pomnoži z vrednostjo točke.«
4. člen
Črta se besedilo 33. člena in se nadomesti z novim besedilom, ki glasi: »90% oprostitve plačila nadomestila so upravičeni za stanovanjski in počitniški namen tisti zavezanci za plačilo nadomestila, kjer zavezanci in člani, ki živijo v skupnem gospodinjstvu, krajevni samoprispevek redno plačujejo tisti KS, v kateri je objekt, za katerega je nadomestilo odmerjeno.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 423/06-157
Beltinci, dne 13. novembra 2001.
Župan
Občine Beltinci
Jožef Kavaš l. r.

AAA Zlata odličnost