Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4878. Sklep o začetku uporabe digitalnega prostorskega plana Občine Ajdovščina, stran 10175.

Na podlagi 67. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter 33. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97) je Občinski svet občine Ajdovščina na 23. redni seji dne 20. 11. 2001 sprejel
S K L E P
o začetku uporabe digitalnega prostorskega plana Občine Ajdovščina
1. člen
S tem sklepom Svet občine Ajdovščina potrjuje digitalni prostorski plan Občine Ajdovščina (v nadaljevanju: DPP) kot dodatno kartografsko dokumentacijo plana.
DPP je instaliran na delovni postaji Oddelka za okolje in prostor občine Ajdovščina in kot arhiv v elektronski obliki na CD–R mediju GIS Ajdovščina, z dne 29. 9. 2001, št. diska maxell J412G4104142328B04.
2. člen
Poleg digitalnega prostorskega plana se še vedno uporablja kartografski del odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97, 9/98 in Uradni list RS, št. 87/99).
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-1/01
Ajdovščina, dne 20. novembra 2001.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost