Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4876. Sklep o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev kartografske dokumentacije, ki je sestavni del odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina, stran 10173.

Svet občine Ajdovščina je na podlagi zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90) ter 33. in 77. člena statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/97) na seji dne 20. 11. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka dopolnitev kartografske dokumentacije, ki je sestavni del odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Ajdovščina za območje Občine Ajdovščina
(Uradno glasilo, št. 7/97, 9/98 in Uradni list RS, št. 87/99).
1. člen
Javno se razgrne osnutek dopolnitev kartografske dokumentacije v merilu 1: 5000, št. proj. 04/01-1/99-01, na zaporednih listih št. 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 43 in 53.
2. člen
Osnutek bo javno razgrnjen v prostorih Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni, šteto z naslednjim dnem od objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
V času javne razgrnitve bo Občina Ajdovščina sprejemala pisne pripombe na razgrnjeni osnutek.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 004/01-1/99-01
Ajdovščina, dne 20. novembra 2001.
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l. r.

AAA Zlata odličnost