Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4858. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Laško, stran 10126.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Laško
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Laško, št. 09-46/00 z dne 3. 5. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje, za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Laško na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Laško je izdelan v treh izvodih za 3750,66 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Celje, v Občini Laško, oziroma v katastrskih občinah Laško, Lahomšek, Reka, Požnica, Rifengozd, Vrh nad Laškim, Lože, Plazovje, Lažiše, Lahomno, Trobni dol, Olešče in Breze.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Laško je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska c. 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Laško, Trubarjeva ul. 35, Laško, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Laško.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-09-4/00
Ljubljana, dne 19. novembra 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost