Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4855. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe, stran 10124.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99 – ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe, št. 14-03/97 z dne 26. 10. 2001, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Sežana, za obdobje od 1. 1. 1997 do 31. 12. 2006.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe je izdelan v treh izvodih za 6355,05 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Sežana, v občinah Divača, Sežana in Komen, oziroma v katastrskih občinah Dolanci, Koboli, Kodreti, Štjak, Griže, Veliko polje, Dolenja vas, Potoče, Senožeče, Laže, Gabrče in Senadole.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Sežana, Partizanska 49, Sežana in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vrhe.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-14-1/00
Ljubljana, dne 13. novembra 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost