Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4851. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, stran 10123.

Na podlagi četrtega odstavka 28. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01 izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti
1. člen
V 1. členu odloka o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (Uradni list RS, št. 53/92 in 35/97) se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Sedež javnega zavoda je v Ljubljani, Frankopanska 9.«.
2. člen
Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, ki so povezane z življenjem v naravi in so deli programa dejavnosti vrtcev, osnovne šole in vzgojno-izobraževalnih programov na ravni srednjega in visokošolskega izobraževanja.«.
3. člen
Drugi odstavek 2. člena se dopolni z naslednjimi dejavnostmi:
»– M/80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko
      izobraževanje,
– M/80.102 Osnovnošolsko splošno
      izobraževanje,
– M/80.103 Dejavnost zavodov za izobraževanje
      otrok z motnjami v razvoju,
– M/80.21  Srednješolsko splošno izobraževanje,
– M/80.22  Srednješolsko poklicno in strokovno
      izobraževanje,
– M/80.23  Vzgoja in izobraževanje v dijaških
      domovih.«.
4. člen
Tretji odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Svet zavoda šteje devet članov, od katerih imenuje ministrstvo, pristojno za šolstvo, znanost in šport, štiri člane, ministrstvo, pristojno za kulturo, enega člana, združenje ravnateljev osnovnih šol enega člana in delavci zavoda tri člane, ki jih volijo delavci zavoda neposredno in tajno po postopku, ki ga določi Svet zavoda.«.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se besedilo »projektni svet« nadomesti z besedilom »programski svet«.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 600-01/2001-1
Ljubljana, dne 20. novembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost