Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2001 z dne 30. 11. 2001

Kazalo

4768. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica-desni breg, stran 9287.

Na podlagi drugega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON) je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprejel dne 12. 11. 2001
S K L E P
o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica-desni breg
1. člen
Odreja se javna razgrnitev splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Radovljica-desni breg, izdelanega za obdobje od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2009.
2. člen
Gradivo iz prejšnjega člena se javno razgrne za 14 dni v prostorih Občine Radovljica, Gorenjska c. 19, Radovljica. Javna razgrnitev se začne osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3. člen
Lastniki gozdov in druge fizične ter pravne osebe lahko v času javne razgrnitve podajo pisne pripombe na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Bled, Ljubljanska c.19, Bled, ter na kraju javne razgrnitve.
4. člen
V času javne razgrnitve bo na kraju javne razgrnitve organizirana javna obravnava. Datum javne obravnave bo v istih prostorih ter na sedežu Zavoda za gozdove, Krajevne enote Radovljica, Šercerjeva 37, Radovljica, objavljen naknadno.
5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-02-2/00-2
Ljubljana, dne 12. novembra 2001.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost