Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2001 z dne 29. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2001 z dne 29. 11. 2001

Kazalo

4754. Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil, stran 9221.

Na podlagi 187. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 61/00 in 100/00 – odl. US) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil
1. člen
Ta pravilnik natančneje predpisuje obliko, barvo, vsebino in mere registrskih tablic motornih in priklopnih vozil, registriranih v Republiki Sloveniji in določa registracijska območja ter njihove oznake.
2. člen
Registrska tablica za motorna vozila in lahke priklopnike, razen za kolesa z motorjem, je bele barve, obrobljena z zeleno črto, na njej pa je s črnimi črkami označeno registracijsko območje in s črnimi črkami in številkami registrska oznaka vozila, ki je sestavljena za motorna kolesa iz treh do štirih, za druga motorna vozila pa iz treh do šestih črk ali kombinacije črk in številk. Za drugim znakom registrske oznake vozila je pomišljaj. Za oznako registracijskega območja je grb.
Oblika in mere registrske tablice za motorna vozila in lahke priklopnike, razen za motorna kolesa in kolesa z motorjem, so določene na risbi številka 1, za tista navedena vozila, za katera na zadnji strani ni dovolj prostora za pritrditev te registrske tablice, pa se izda registrska tablica, ki je določena na risbi številka 3. Oblika in mere registrske tablice za motorna kolesa so določene na risbi številka 5.
3. člen
Registrska tablica za priklopna vozila je glede oblike, barve, mere in vsebine enaka kot registrska tablica za motorna vozila iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika, le da sta na njej oznaka registracijskega območja in grb za registrsko oznako vozila (Risbi številka 2 in 4).
4. člen
Registrska tablica za začasno registrirana motorna in priklopna vozila je svetlo zelene barve, obrobljena s črno črto, na njej pa je s črnimi črkami označeno registracijsko območje in s črnimi črkami in številkami registrska oznaka vozila, ki je sestavljena iz štirih ali petih, za motorna kolesa pa treh črk ali kombinacije treh črk in številk. Za drugim znakom registrske oznake vozila, razen za motorna kolesa, je pomišljaj. Za oznako registracijskega območja je grb. Za registrsko oznako vozila je oznaka leta, v katerem je bila opravljena zadnja začasna registracija vozila. Oblika in mere registrske tablice za začasno registrirana motorna in priklopna vozila je določena na risbah številka 6, 7 in 8.
Registrska tablica za začasno registrirana vozila, ki jih tujec po končanem bivanju odpelje iz Republike Slovenije, in vozila, kupljena v Republiki Sloveniji, ki bodo registrirana v drugi državi, je bele barve, obrobljena z zeleno črto, na njej pa je z rdečimi črkami označeno registracijsko območje in z rdečimi črkami in številkami registrska oznaka vozila, ki je sestavljena iz štirih do petih, za motorna kolesa pa iz treh črk ali kombinacije črk in številk. Za drugim znakom registrske oznake vozila, razen za motorna kolesa, je pomišljaj, za registrsko oznako pa je označen z rdečo nalepko mesec in leto z belimi številkami, ko poteče veljavnost prometnega dovoljenja s takimi tablicami označenega vozila (Risba številka 9, 10 in 11).
Registracijsko območje se na registrski tablici za priklopna vozila iz drugega odstavka tega člena nahaja za registrsko oznako (Risba številka 12).
5. člen
Registrska tablica za določena motorna vozila policije je bele barve, obrobljena z modro črto, na njej pa so z modro barvo vpisani črka »P« in registrska oznaka vozila, ki je sestavljena za motorna vozila iz petih, za motorna kolesa pa iz štirih črk, številk ali kombinacije črk in številk. Za drugim znakom registrske oznake je pomišljaj. Za črko »P« je simbol uniformirane policije Republike Slovenije.
Registrska tablica za določena priklopna vozila policije je glede mer, barve, oblike in vsebine enaka kot registrska tablica za motorna vozila iz prvega odstavka tega člena, le da sta na njej simbol uniformirane policije Republike Slovenije in črka »P« za registrsko oznako vozila.
Oblika in mere registrske tablice za določena motorna vozila in lahke priklopnike, razen za motorna kolesa in kolesa z motorjem, so določene na risbi številka 13 in 15, za priklopna vozila na risbi številka 14, za motorna kolesa na risbi številka 16, za kolesa z motorjem pa na risbi številka 17.
Motorna in priklopna vozila policije, ki se označijo z registrskimi tablicami, predpisanimi s tem členom, določi generalni direktor policije.
6. člen
Registrska tablica za motorna in priklopna vozila, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede dimenzij (dolžina, širina in višina), katerih lastna masa presega 40 ton, in ki zaradi lastne mase prekoračujejo dovoljene osne obremenitve, je po obliki, merah in vsebini taka, kot je določeno za registrske tablice iz prvega odstavka 2. in 3. člena tega pravilnika, le da je rdeče barve, obrobljena z belo črto, črke in številke na njej pa so bele barve (Risba številka 18 in 19).
7. člen
Registrska tablica za traktor je temno zelene barve, obrobljena z belo črto, na njej pa sta z belimi črkami in številkami označena registracijsko območje in registrska oznaka vozila, ki je sestavljena iz štirih črk ali kombinacije štirih črk in številk. Za drugim znakom registrske oznake vozila je pomišljaj. Za označbo registracijskega območja je grb.
Tablica za traktorski priklopnik je glede barve in vsebine enaka kot registrska tablica iz prvega odstavka tega člena, le da sta na njej grb in oznaka registracijskega območja za registrsko oznako vozila.
Oblike in mere registrske tablice za traktorje so določene na risbah številka 20 in 22, za traktorske priklopnike pa na risbah številka 21 in 23.
8. člen
Registrska tablica za kolesa z motorjem je rumene barve, obrobljena s črno črto, na njej pa je s črnimi črkami označeno registracijsko območje in s črnimi črkami in številkami registrska oznaka vozila, ki je sestavljena iz štirih do petih črk ali kombinacije črk in številk. Za oznako registracijskega območja je grb.
Oblike in mere registrske tablice za kolesa z motorjem so določene na risbi številka 24.
9. člen
Preizkusna tablica za motorna in priklopna vozila je bele barve, na njej pa so napis »PREIZKUŠNJA«, oznaka registracijskega območja in registrska oznaka vozila. Črke in številke so črne barve. Za oznako registracijskega območja je na tablicah, izdelanih iz kovine grb, na tablicah, izdelanih iz samolepilne folije, pa kratica PR (preizkušnja) bele barve na rdečem polju, na tablicah za motorna kolesa in kolesa z motorjem je ta kratica pred oznako registracijskega območja.
Oblika in mere preizkusne tablice za motorna in priklopna vozila je določena na risbah številka 25 in 26, za motorna kolesa in kolesa z motorjem pa na risbi številka 27. Tablici na risbah številka 26 in 27 sta izdelani na samolepilni foliji.
10. člen
Na registrskih tablicah, za katere je s tem pravilnikom določeno, da vsebujejo tudi grb, se uporabi grb mesta, v katerem je sedež upravne enote, v kateri ima lastnik vozila, ob izdaji registrskih tablic, svoje stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča oziroma svojega sedeža.
11. člen
Oznake registracijskih območij, ki se uporabljajo na registrskih in preizkusnih tablicah, so navedene v seznamu oznak registracijskih območij, ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.
12. člen
Izdane registrske tablice, določene s pravilnikom o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92) ostanejo v veljavi.
13. člen
Risbe št. 1 do 27 so objavljene skupaj s tem pravilnikom in so njegov sestavni del.
14. člen
Preizkusne tablice, izdelane iz folije, predpisane z 9. členom tega pravilnika, se pričnejo uporabljati 1. 3. 2002, do takrat pa se uporabljajo preizkusne tablice, izdelane iz kartona, predpisane s 13. členom pravilnika o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92 in 70/95).
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati določbe 6., 7., 9., 10., 11., 12. in 13. člena pravilnika o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92 in 70/95).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. decembra 2001.
Št. 0302-13/04-226/593-01
Ljubljana, dne 16. novembra 2001.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve
Seznam oznak registracijskih območij

1. Celje            CE

2. Koper            KP

3. Kranj            KR

4. Krško            KK

5. Ljubljana          LJ

6. Maribor           MB

7. Murska Sobota        MS

8. Nova Gorica         GO

9. Novo mesto         NM

10. Postojna          PO

11. Slovenj Gradec       SG


AAA Zlata odličnost