Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2001 z dne 27. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2001 z dne 27. 11. 2001

Kazalo

4745. Seznam aktivnih snovi, ki imajo dovoljenje za uporabo kot fitofarmacevtska sredstva v državah članicah EU in RS, stran 9193.

Na podlagi 29. člena zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 11/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
S E Z N A M*
aktivnih snovi, ki imajo dovoljenje za uporabo kot fitofarmacevtska sredstva v državah članicah EU in RS
1
Na ta seznam so vpisane aktivne snovi, ki jih je v revizijskem programu pozitivno ocenila Evropska komisija, dovolila njihovo uporabo kot fitofarmacevtska sredstva (v nadaljnjem besedilu: FFS) ter določila njihove pogoje uporabe.
2
Aktivnih snovi, ki so vpisane na ta seznam, ob vložitvi vloge za registracijo FFS v Republiki Sloveniji ni treba ponovno ocenjevati. Potrebno pa je za registracijo FFS v Republiki Sloveniji na osnovi v ta seznam vpisane aktivne snovi oceniti vloženo dokumentacijo za oceno FFS.
3
Seznam pozitivno ocenjenih aktivnih snovi (v nadaljnjem besedilu: seznam) in pogoji uporabe aktivnih snovi kot FFS:
4
Pomen izrazov
– revizijsko poročilo Stalnega odbora za varstvo rastlin Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: revizijsko poročilo) je končno poročilo, ki ga sprejme omenjeni odbor ob sprejemu odločitve za vključitev aktivne snovi na seznam aktivnih snovi, ki imajo dovoljenje za uporabo kot FFS v državah članicah EU. Pri registraciji FFS v RS je treba upoštevati določbe revizijskih poročil za vsako posamezno aktivno snov. Revizijska poročila so na razpolago pri Upravi RS za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava);
– tehnična čistost aktivne snovi: Podrobnosti o identiteti in lastnosti aktivne snovi so navedene v revizijskih poročilih;
– datum uveljavitve v RS je datum uveljavitve določb tega seznama na ozemlju RS za posamezno aktivno snov. Do tega datuma mora uprava preklicati vse registracije pripravkov, katerih imetniki nimajo dostopa do varovanih podatkov v predloženi dokumentaciji za vključitev aktivne snovi na seznam v skladu z zakonom, ki ureja fitofarmacevtska sredstva. Kateri podatki so varovani, je določeno v revizijskem poročilu;
– prehodno obdobje je rok, do katerega mora uprava opraviti postopek revizije za vse registrirane pripravke na osnovi določene aktivne snovi v skladu s predpisanimi enotnimi načeli za ocenjevanje. Če FFS poleg navedene vsebuje še drugo aktivno snov iz seznama, se upošteva prehodno obdobje, določeno za drugo aktivno snov, če je le-to daljše.
5
Ta seznam začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-279/01
Ljubljana, dne 19. oktobra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
* Ta seznam vsebinsko povzema Direktive št. 2000/80/EC, 2001/21/EC, 2001/28/EC in 2001/47/EC.

AAA Zlata odličnost