Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4730. Sprememba sklepa št. 900 09/01 o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Veržej, stran 9148.

Na podlagi 5. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – ugotovitev skladnosti z ustavo, 26/97, 44/96 – odl. US, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 70/00 in 28/01) ter 16. člena statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 37/99, 65/00 in 11/01) je Občinski svet občine Veržej na seji dne 25. 10. 2001 sprejel
S P R E M E M B O S K L E P A
št. 900-09/01 o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Veržej
I
Naziv sklepa o vzpostavitvi javnega dobra v k.o. Veržej (Uradni list RS, št. 29/01, v nadaljevanju: sklep) se spremeni tako, da se glasi: »Sklep o vzpostavitvi grajenega javnega dobra v k.o. Veržej«.
II
Spremeni se I. točka besedila sklepa tako, da se glasi:
»Vzpostavi se grajeno javno dobro na naslednjih parcelah:
Prešernova ulica
---------------------------------------------------------------------------
Parc. št.  K.o.     Vrsta rabe  Velikost   Zemljiškoknjižni vložek
---------------------------------------------------------------------------
2132/1    Veržej    cesta    262 m2    592 k.o. Veržej
2132/2    Veržej    pot     417 m2    47 k.o. Veržej
2132/3    Veržej    cesta    581 m2    23 k.o. Veržej
2122/5    Veržej    travnik   186 m2    557 k.o. Veržej
---------------------------------------------------------------------------
Prvomajska ulica
---------------------------------------------------------------------------
Parc. št.  K.o.     Vrsta rabe  Velikost   Zemljiškoknjižni vložek
---------------------------------------------------------------------------
2033     Veržej    pot     423 m2    506 k.o. Veržej
2061/1    Veržej    cesta    180 m2    124 k.o. Veržej
2061/2    Veržej    cesta    190 m2    1062 k.o. Veržej
2061/3    Veržej    cesta    75 m2    395 k.o. Veržej
2061/4    Veržej    cesta    307 m2    951 k.o. Veržej
2061/5    Veržej    cesta    8 m2     1037 k.o. Veržej
2061/6    Veržej    cesta    200 m2    1037 k.o. Veržej
2061/7    Veržej    cesta    325 m2    124 k.o. Veržej
2061/9    Veržej    cesta    312 m2    790 k.o. Veržej
2061/10   Veržej    cesta    590 m2    53 k.o. Veržej
---------------------------------------------------------------------------
Cankarjeva
---------------------------------------------------------------------------
Parc. št.  K.o.     Vrsta rabe  Velikost   Zemljiškoknjižni vložek
---------------------------------------------------------------------------
1784     Veržej    cesta    464 m2    1009 k.o. Veržej
---------------------------------------------------------------------------
Nepremičnine iz te točke se odpišejo od obstoječih vložnih številk in se zanje odpre nova vložna številka iste katastrske občine in tam vknjiži lastninska pravica grajenega javnega dobra na Občino Veržej.«
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 900-248/01
Veržej, dne 25. oktobra 2001.
Župan
Občine Veržej
Drago Legen, univ. dipl. inž. agr. l. r.

AAA Zlata odličnost