Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4728. Spremembe statuta Občine Velike Lašče, stran 9144.

Na podlagi 154. člena ustave RS (Uradni list RS, št. 33/91 in 42/97) in 16. člena statuta Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Velike Lašče na 19. redni seji dne 25. oktobra 2001 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Velike Lašče
1. člen
V statutu Občine Velike Lašče (Uradni list RS, št. 15/99) se spremeni 114. člen, ki se glasi:
“114. člen
Statut, odloki in drugi predpisi Občine Velike Lašče morajo biti objavljeni v uradnem glasilu Občine Velike Lašče, ki izhaja kot priloga občinskega glasila Trobla in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.
V uradnem glasilu občine se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.”
2. člen
Te spremembe začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 2468/01
Velike Lašče, dne 25. oktobra 2001.
Župan
Občine Velike Lašče
Anton Zakrajšek, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost