Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4721. Sprememba sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka, stran 9139.

Na podlagi 30. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US in 70/00) je Občinski svet občine Škofja Loka na 20. redni seji dne 8. 11. 2001 sprejel
S P R E M E M B O S K L E P A
o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka
1
V sklepu o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 17/99) se v 3. členu doda nova, 9. točka, ki se glasi:
»Komisija za evidentiranje in ureditev prikritih grobišč.«
2
12. člen se spremeni v 13. člen in se 12. člen glasi:
»Komisija za evidentiranje in ureditev prikritih grobišč ima sedem članov in opravlja naslednje naloge:
– evidentiranje podatkov o številu in območjih prikritih grobišč v 2. svetovni vojni in po njej na območju Občine Škofja Loka,
– priprava programa aktivnosti za ustrezno zavarovanje in vzdrževanje teh grobišč,
– dajanje mnenj o vprašanjih, ki se nanašajo na obstoječa in nanovo odkrita grobišča ter grobove množičnih pobojev,
– sodelovanje v postopku za pridobitev idejne rešitve za označitev grobišč,
– posredovanje predlogov in pobud občinskemu svetu z ureditvijo in obeležitvijo grobišč,
– zbiranje podatkov o pobitih v množičnih grobiščih,
– sodelovanje z državnimi organi.«
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 061-2/98
Škofja Loka, dne 8. novembra 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost