Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4719. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2000, stran 9138.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 78. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 20. redni seji dne 8. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2000.
2. člen
Prihodki in odhodki proračuna, ki so bili doseženi in razporejeni po bilanci proračuna občine za leto 2000 znašajo:
– prejemki:                 SIT
prihodki v višini         1.978,057.285
vračila danih posojil         2,361.055
zadolževanje                 –
krajevne skupnosti          60,820.000
-----------------------------------------------
skupaj              2.041,238.340
– izdatki:
odhodki v višini         1.932,240.128
naložbe                3,651.241
odplačila dolga           11,233.112
krajevne skupnosti          60,820.000
-----------------------------------------------
skupaj              2.007,944.481
– stanje na računu          33,293.859
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Škofja Loka, ki za leto 2000 izkazuje naslednje stanje:
– začetno stanje 1/1 2000       6,988.083
– razporeditev v sklad        10,985.003
– poraba sredstev           5,272.458
– stanje 31. 12. 2000        12,700.628
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 401-1/00
Škofja Loka, dne 8. novembra 2001.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost