Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4716. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, stran 9137.

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
1. člen
V odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99), se črtata tretja in četrta alinea 13. člena.
2. člen
Prvi stavek 16. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
»Občinska uprava opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih služb.«
3. člen
17. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge občinske inšpekcije po podpisanem dogovoru opravlja Skupna občinska uprava Ptuj, ki skrbi tudi za nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni drugače določeno.«
4. člen
V 21., 23. in 25. členu odloka se besedi »tajnik občine« nadomestita z besedami »direktor občinske uprave«.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-04/01-955
Vitomarci, dne 26. oktobra 2001.
Župan
Občine Sveti Andraž v
Slovenskih goricah
Franci Krepša l. r.

AAA Zlata odličnost