Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4709. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bistrica, stran 9131.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00), 99. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 28/01) ter na podlagi 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95 in 72/99) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 26. redni seji dne 5. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bistrica
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 95/00; v nadaljevanju: odlok).
2. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da glasi:
»Dejavnost sklada je:
– F/45.11  Rušenje objektov in zemeljska dela
– F/45.21  Splošna gradbena dela
– F/45.22  Postavljanje ostrešij in krovska dela
– F/45.25  Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok
– F/45.31  Električne inštalacije
– F/45.32  Izolacijska dela
– F/45.33  Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
– F/45.45  Druga zaključna gradbena dela
– J/65.22  Drugo kreditno posredovanje
– J/65.23  Drugo finančno posredništvo, d.n.
– J/65.21  Finančni zakup (leasing)
– E/40.301 Proizvodnja pare in tople vode
– E/40.302 Distribucija pare in tople vode
– K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih
      projektov za trg
– K/70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
– K/74.20  Projektiranje in tehnično svetovanje
– K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje
      in tehnično svetovanje
– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično
      svetovanje
– K/70.10  Poslovanje z lastnimi nepremičninami
– K/70.20  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– K/70.31  Dejavnost agencij za posredništvo
      v prometu z nepremičninami
– K/70.32  Upravljanje z nepremičninami za plačilo
      ali po pogodbi
– K/74.14  Računovodske, knjigovodske in
      revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
      – razen revizijske dejavnosti
– K/72.40  Dejavnost povezana s podatkovnimi
      bazami
– L/75.12  Dejavnost javnih ustanov, ki zagotavljajo
      storitve na področju zdravstva,
      izobraževanja, kulture in druge socialne
      storitve, razen obveznega socialnega
      zavarovanja
– L/75.11  Dejavnosti uprave
– L/75.13  Dejavnost javnih ustanov za
      pospeševanje poslovnih dejavnosti«.
3. člen
V prvem stavku 12. člena se za besedo »sklad« črtata besedi »brez omejitev«.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 10/032-01/26-6/2001
Slovenska Bistrica, dne 5. novembra 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost