Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4708. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2001, stran 9130.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 7. člena statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec na 33. seji dne 18. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2001 (Uradni list RS, št. 19/01 in 54/01) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
Proračun za leto 2001 se določi v
A)   Bilanci prihodkov in odhodkov         v SIT
I.   Prihodki              2.301,910.036,33
II.  Odhodki               2.628,530.587,11
III.  (I–II) Primanjkljaj         –326,620.550,78
B)   Računu finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil     133,370.000,00
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskega deleža          101,007.077,72
VI.  Prejeta minus dana posojila      32,362.922,28
VII.  Skupni primanjkljaj         –294,257.628,50
C)   Računu financiranja
VIII. Zadolževanje              63,686.489,33
IX.  Odplačilo dolga             3,891.005,00
X.   Neto zadolževanje           59,795.484,33
XI.  (VII–X) Zmanjšanje sredstev
    na računih              –234,462.144,17
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2001.
Št. 40302/00002/2000
Slovenj Gradec, dne 18. oktobra 2001.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Janez Komljanec l. r.

AAA Zlata odličnost