Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4704. Sklep o povišanju cen osnovnih komunalnih storitev v Mestni občini Novo mesto, stran 9124.

Na podlagi 100. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 6/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98 in 70/00) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 31. seji dne 8. 11. 2001 po obravnavi predloga sklepa o povišanju cen osnovnih komunalnih storitev sprejel
S K L E P
o povišanju cen osnovnih komunalnih storitev v Mestni občini Novo mesto
1
Cena za storitev odvajanja odpadnih in padavinskih voda se postopoma poviša, in sicer:
– za 7,5% z dnem 1. 10. 2001, in sicer na 116,54 SIT/m3,
– za 7,4% z dnem 1. 1. 2002, in sicer na 125,16 SIT/m3.
Skupno povišanje glede na sedanjo ceno znaša 15,45%.
2
Cena za storitev čiščenja odpadnih in padavinskih voda se postopoma poviša, in sicer:
– za 12,4% z dnem 1. 10. 2001, in sicer na 66,33 SIT/m3,
– za 12% z dnem 1. 1. 2002, in sicer na 74,29 SIT/m3,
– za 12% z dnem 1. 3. 2002, in sicer na 83,20 SIT/m3.
Skupno povišanje glede na sedanjo ceno znaša 40,99%.
3
Povečana sredstva razpoložljive amortizacije na podlagi povišanja cen osnovnih komunalnih storitev se namenijo za investicije, obnove ter rekonstrukcije v posamezni dejavnosti.
4
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati 2. in 3. točka Sklepa o povišanju cen osnovnih komunalnih storitev v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 46/01).
5
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2001 dalje.
Št. 352-01-19/2001-1200
Novo mesto, dne 8. novembra 2001.
Podžupan
Mestne občine Novo mesto
mag. Adolf Zupan l. r.

AAA Zlata odličnost