Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4699. Odlok o povračilu za priključke na področju vodooskrbe in kanalizacije, stran 9114.

Na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 51. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) in 11. in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 34/99 in 71/01) je Občinski svet občine Metlika na 22. seji dne 29. 10. 2001 sprejel
O D L O K
o povračilu za priključke na področju vodooskrbe in kanalizacije
1. člen
Ta odlok določa merila in kriterije za določitev višine povračila, ki ga plača investitor – uporabnik za priključitev objekta na obstoječe ali novozgrajeno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v lasti Občine Metlika.
2. člen
Povračilo po merilih in kriterijih so dolžni plačati investitorji – uporabniki ne glede na namembnost objekta za priključek svojih objektov na vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Če investitorji – uporabniki povečujejo objekt in s tem kapaciteto priključka, plačajo le razliko povračila med novo in staro kapaciteto priključka.
3. člen
Povračila so namenjena za gradnjo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in naprav. Povračila so nepovratna in so dohodek Občine Metlika za investicijska vlaganja po programu, ki ga potrdi Občinski svet občine Metlika.
4. člen
Investitor – uporabnik je oproščen plačila povračila:
– če je poleg zakonsko določenih prispevkov financiral ali sofinanciral sorazmerni delež pri izgradnji vodovodnega oziroma kanalizacijskega omrežja;
– če je dolžina priključka na sekundarno omrežje vodovoda oziroma kanalizacije nad 100 m. V tem primeru je investitor – uporabnik oproščen plačila povračila v višini razlike predračuna za izvedbo nad 100 m in potrjenega predračuna za priključek dolžine 100 m.
Oprostitev plačila iz prejšnjega odstavka se dokaže z ustrezno listino.
Vrednost povračila se mesečno usklajuje z gibanjem cen na drobno v Republiki Sloveniji.
5. člen
Povračilo za priključek na vodovodno omrežje znaša:
-------------------------------------------------------------------
Zap.  Priključek  Presek cevi  Razmerja   Vrednost povračila
št.    v colah     v cm2  presekov         v SIT
-------------------------------------------------------------------
1.       3/4     4,14    1,00         35.000
2.        1     4,91    1,55         50.000
3.       5/4     8,04    3,56        100.000
4.       6/4     12,56    4,00        150.000
5.        2     19,63    6,25        200.000
6.       5/2     38,47    12,25        300.000
7.        3     50,24    16,00        400.000
8.        4     78,50    25,00        500.000
9. priključek za hidrantno omrežje             50.000
-------------------------------------------------------------------
6. člen
Povračilo za priključek na kanalizacijsko omrežje znaša:
----------------------------------------------------------------
Zap.  Priključek  Presek cevi  Razmerje  Vrednost povračila
št.      cm     v cm2  presekov        v SIT
----------------------------------------------------------------
1.       15    176,62    1,00        50.000
2.       20    314,00    1,77        80.000
3.       25    490,62    2,77       150.000
4.       30    706,50    4,00       250.000
----------------------------------------------------------------
7. člen
Povračilo odmerja upravljavec vodovodnega oziroma kanalizacijskega omrežja na podlagi:
– teh meril in kriterijev,
– soglasja o lokaciji objekta, ki se priključuje na omrežje,
– podatkov uporabnika ali investitorja o potrebni kapaciteti priključka.
8. člen
Upravljavec vodovoda oziroma kanalizacijskega omrežja ter uporabnik – investitor skleneta pred izdajo soglasja h gradnji in priključitvi pogodbo o priključitvi in plačilu povračila. Upravljavec vodovodnih oziroma kanalizacijskih naprav o zaračunanem in plačanem povračilu vodi ločeno knjigovodsko evidenco, zbrana sredstva pa izloča redno za vsak mesec na žiro račun proračuna Občine Metlika. Upravljavec mesečno občini posreduje tudi evidenco zbranih sredstev, ločeno po vrsti priključka.
9. člen
Priključek na vodovodno oziroma kanalizacijsko omrežje izvede upravljavec na podlagi plačanega povračila in dejanskih stroškov priključka.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-10/01
Metlika, dne 29.oktobra 2001.
Župan
Občine Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost