Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4694. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Markovci, stran 9112.

Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89 in Uradni list RS, št. 15/99), 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99 in 110/00) ter odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 123/00) je Občinski svet občine Markovci na 26. seji dne 12. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Markovci
1. člen
V odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 123/2000) se v 9. členu v 6. točki drugega odstavka število 200 nadomesti s številom 250.
V tretjem odstavku se besedilo “500 točkami” črta in se nadomesti z besedilom “5 točkami po m2”..
2. člen
V prvem odstavku 11. člena se tabela črta ter se nadomesti z novo tabelo:
Območje po m2                      Točke
-------------------------------------------------------------
– stanovanjski in počitniški nameni             3
– poslovni nameni                      4
– nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice
na prostem, gostinski vrtovi                5
– površine za obratovanje bencinskih servisov       12
– gramoznice, glinokopi, peskokopi             60
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se s 1. 1. 2002.
Št. 015-04-6/99
Markovci, dne 12. novembra 2001.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.

AAA Zlata odličnost