Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4690. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2001, stran 9107.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 102. člena statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 52/99 in 98/99) je Občinski svet občine Kidričevo na seji dne 13. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kidričevo za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Kidričevo za leto 2001 (Uradni list RS, št. 23/01) se spremeni 2. člen in glasi:
“2. člen
Občinski proračun za leto 2001 se določi v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
1. Skupaj prihodki 740,215.000 SIT,
2. Skupaj odhodki 961,888.500 SIT,
3. Prorač. primanjkljaj -221,673.500 SIT,
B) Račun finančnih terjatev in naložb
4. Prejeta vračila danih posojil 25,320.000 SIT,
5. Dana posojila 11,000.000 SIT,
6. Prejeta minus dana posojila 14,320.000SIT,
7. Skupni primanjkljaj -207,353.500 SIT,
8. Zmanjšanje sredstev na računih 207,353.500 SIT.”
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 062-02/99-3-25-2
Kidričevo, dne 14. novembra 2001.
Župan
Občine Kidričevo
Alojz Šprah l. r.

AAA Zlata odličnost