Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2001 z dne 23. 11. 2001

Kazalo

4686. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem, stran 9103.

Energetika Celje javno podjetje, d.o.o. Smrekarjeva 1, Celje, skladno s 97. členom energetskega zakona objavlja
C E N I K
zemeljskega plina za tarifni odjem
----------------------------------------------------------------
Tarifna skupina                  Cena v SIT/m3
----------------------------------------------------------------
1. Odjem plina do 250 m3 letno              103,81
2. Odjem plina od 251 do 4.500 m3 letno          66,21
3. Odjem plina od 4.501 do 40.000 m3 letno         65,59
4. Odjem plina od 40.001 do 100.000 m3 letno        64,31
----------------------------------------------------------------
Nove cene tarifnega odjema so oblikovane skladno s sklepom Mestnega sveta mestne občine Celje z dne 30. 1. 2001 in 29. 5. 2001 ter skladno z mehanizmom o oblikovanju cen zemeljskega plina za tarifni odjem. Nižje cene veljajo od 2. 11. 2001 oziroma od prvega popisa števcev za naslednje obračunsko obdobje po tem datumu, na podlagi znižanja nabavne cene zemeljskega plina z dne 1. 11. 2001.
Skladno z uredbami o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida ter o spremembah in dopolnitvah uredb o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 68/96, 24/98, 65/98, 124/00), se za vse tarifne porabnike zemeljskega plina, za porabo po 1. 10. 2001, obračuna še omenjena taksa v višini 5,7 SIT/m3 zemeljskega plina. Taksa se ni zaračunavala v času, ko je Energetika Celje koristila dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor za določene količine porabljenega goriva, ki so takse proste.
Na vse navedene cene, vključno s takso, se skladno z zakonom o davku na dodano vrednost obračuna še 19% davek na dodano vrednost.
Celje, dne 20. novembra 2001.
Energetika Celje
javno podjetje, d.o.o.
Aleksander Mirt, univ. dipl. ek., l. r.
direktor

AAA Zlata odličnost