Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001

Kazalo

4413. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o označevanju in registraciji govedi, stran 8626.

Na podlagi petega odstavka 16. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01) in drugega odstavka 20. člena zakona o ukrepih v živinoreji (Uradni list SRS, št. 17/78 in 29/86) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o spremembah in dopolnitvah odredbe o označevanju in registraciji govedi
1. člen
V odredbi o označevanju in registraciji govedi (Uradni list RS, št. 86/99, 59/00, 111/00, 118/00 in 82/01) se v 2. členu za šesto alineo doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– kmetijski zavodi so območni kmetijsko gozdarski zavodi, ki jih s sklepom določi minister.«
Sedma, osma in deveta alinea postanejo osma, deveta in deseta alinea.
2. člen
V 6. členu se v prvem odstavku beseda »registrirana« nadomesti z besedo »evidentirana«.
V drugem odstavku se črta besedilo »Pogoje in postopek registracije iz prejšnjega odstavka,«.
3. člen
V 8. členu se črta celotni peti odstavek. Sedanji šesti odstavek postane peti.
4. člen
V 22. členu se črta četrti odstavek. Sedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
5. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-170/99-9
Ljubljana, dne 25. oktobra 2001.
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost