Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001

Kazalo

4392. Pravilnik o postopku obveščanja o smrti oseb, ki pridejo v poštev kot dajalci delov človeškega telesa zaradi presaditve, stran 8598.

Na podlagi druge alinee 22. člena zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa zaradi zdravljenja (Uradni list RS, št. 12/00) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o postopku obveščanja o smrti oseb, ki pridejo v poštev kot dajalci delov človeškega telesa zaradi presaditve
1. člen
S tem pravilnikom se določa postopek, po katerem morajo javni in zasebni zdravstveni zavodi (v nadaljnjem besedilu: bolnišnice), ki opravljajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, obvezno obveščati Zavod Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv (v nadaljnjem besedilu: Slovenija-transplant) o smrti oseb, ki pridejo v poštev kot dajalci delov človeškega telesa zaradi presaditve.
2. člen
Deli človeškega telesa po tem pravilniku so organi in tkiva.
3. člen
Organi po tem pravilniku so srce, pljuča, jetra, ledvica, trebušna slinavka in tanko črevo.
4. člen
Tkiva po tem pravilniku so roženice, koža, kosti, sklepi, vezi, žile in srčne zaklopke.
5. člen
Organi se dajalcu lahko odvzamejo, ko je v skladu s pravilnikom, ki določa medicinska merila, način in postopek ugotavljanja možganske smrti, ugotovljena možganska smrt in če so izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji.
6. člen
Tkiva se dajalcu lahko odvzamejo po dokončni zaustavitvi srca, če so izpolnjeni z zakonom predpisani pogoji.
7. člen
Lečeči zdravnik ali dežurni zdravnik na oddelku za intenzivno terapijo, ki je ugotovil, da bolnik kaže znake možganske smrti, mora poskrbeti, da se takoj začne postopek ugotavljanja možganske smrti. Nato obvesti bolnišničnega koordinatorja za transplantacijo, ki po ugotovljeni možganski smrti sproži nadaljnje postopke v zvezi z darovanjem organov.
8. člen
Lečeči zdravnik ali dežurni zdravnik na oddelku za intenzivno terapijo mora za vse bolnike, ki umrejo v bolnišnicah zaradi okvare možganov, izpolniti obrazec “Poročilo o bolniku v komatoznem stanju”, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
Obrazec iz prejšnjega odstavka mora biti izpolnjen v dveh izvodih, od katerih se en izvod vloži v popis bolezni, en izvod pa pošlje Slovenija-transplantu.
9. člen
Lečeči zdravnik ali dežurni zdravnik, ki je v bolnišnici ugotovil smrt bolnika, mora obvestiti osebo, ki je bila umrlemu blizu o možnosti darovanja tkiv in obvestiti bolnišničnega koordinatorja za transplantacijo, ki sproži nadaljnje postopke v zvezi z darovanjem tkiv.
10. člen
Lečeči zdravnik ali dežurni zdravnik mora za vse bolnike, ki umrejo v bolnišnicah izpolniti obrazec “Darovanje tkiv“, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
Obrazec iz prejšnjega odstavka mora biti izpolnjen v dveh izvodih, od katerih se en izvod vloži v popis bolezni, en izvod pa izroči bolnišničnemu koordinatorju za transplantacijo.
11. člen
Slovenija-transplant pomaga pri uresničevanju določil tega pravilnika in nadzoruje njihovo izvajanje.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 512-1/01
Ljubljana, dne 8. oktobra 2001.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost