Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001

Kazalo

4338. Odredba o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah, stran 8487.

Na podlagi petega odstavka 10. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni list RS št. 79/01) izdaja minister za finance
O D R E D B O
o določitvi pogojev, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah
1. člen
S to odredbo se določajo pogoji, pod katerimi organizacije iz 2. člena zakona o preprečevanju pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: zakon) za določene stranke niso dolžne sporočiti podatkov o gotovinskih transakcijah na podlagi prvega in drugega odstavka 10. člena zakona.
2. člen
Organizacija iz 2. člena zakona ni dolžna sporočiti podatkov o določenih gotovinskih transakcijah, če so hkrati izpolnjeni naslednji pogoji:
– stranka ima status pravne osebe in ustreza merilom srednje ali velike družbe po predpisih, ki urejajo status in delovanje gospodarskih družb;
– stranka je registrirana za opravljanje vsaj ene izmed dejavnosti, ki je po predpisih, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, uvrščena v:
– področje G Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov široke porabe
– področje H Gostinstvo;
– stranka opravlja kot pretežno vsaj eno izmed dejavnost iz druge alinee tega člena;
– če se gotovinska transakcija nanaša na strankino polaganje dnevnih iztržkov iz naslova prodaje blaga ali storitev v dobro njenega računa pri banki, hranilnici ali organizaciji, ki opravlja plačilni promet;
– stranka ima račun pri organizaciji, pri kateri opravlja gotovinsko transakcijo iz četrte alinee tega člena.
3. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 436-2313/01
Ljubljana, dne 21. septembra 2001.
Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost