Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2001 z dne 26. 10. 2001

Kazalo

4332. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla, stran 8482.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), drugega odstavka 25. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS) in 133. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla
1. člen
V 2. členu uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla (Uradni list RS, št. 11/01 in 58/01) se v 1. točki besedilo “so opredeljeni v skupini posebej nevarnih živalskih odpadkov“ zamenja z besedilom “v kategorijo živalskih odpadkov s specifičnim tveganjem“.
2. člen
V 33. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Če zaradi neizpolnjevanja pogojev te uredbe uporabniki storitev javne službe povzročijo čezmerno obremenitev okolja, jim pristojni inšpektor prepove izvajanje dejavnosti, ki povzroča nastajanje živalskih odpadkov.“.
Tretji odstavek se črta.
3. člen
V 34. členu se v prvem odstavku doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– sredstva državnega proračuna za storitve javne službe – za živalske odpadke, ki nastajajo pri izvajanju veterinarske higienske službe,“.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-03/2001-5
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost