Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2001 z dne 25. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2001 z dne 25. 10. 2001

Kazalo

4289. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever, stran 8443.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99-ZON) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever, št. 07-04/99 z dne 20. 9. 2000, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Novo mesto, za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2008.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever je izdelan v treh izvodih za 4944,85 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Novo mesto, v občinah Novo mesto in Mirna Peč, oziroma v katastrskih občinah Gorenja Straža, Prečna, Globodol, Golobinjek, Mirna Peč, Hmeljčič, Zagorica, Daljni Vrh, Bršljin, Novo mesto, Ždinja vas, Črešnjice, Herinja vas in Šentpeter.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Novo mesto, Šmihelska 14, Novo mesto, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Novo mesto-sever.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-07-1/00
Ljubljana, dne 2. oktobra 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost