Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2001 z dne 19. 10. 2001

Kazalo

4279. Odlok o uvedbi uličnega sistema v naselju Pijava Gorica, stran 8336.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) in 7. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99 in 103/00) je Občinski svet občine Škofljica na 26. redni seji dne 25. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o uvedbi uličnega sistema v naselju Pijava Gorica
1. člen
Na območju Občine Škofljica se v naselju Pijava Gorica uvede ulični sistem.
Na novo se poimenujejo naslednje ulice:
1. Kočevska cesta – ulica-cesta poteka od meje z naseljem Gumnišče proti jugu skozi naselje Pijava Gorica do meje z naseljem Smrjene.
2. Smrjenska cesta – ulica-cesta se odcepi levo od novopoimenovane Pijavogoriške (Kočevske) ceste nasproti stavbe Pijava Gorica 33 in poteka proti vzhodu in jugovzhodu do meje z naseljem Smrjene.
3. Želimeljska cesta – ulica-cesta se odcepi desno od novopoimenovane Pijavogoriške (Kočevske) ceste pri cerkvi sv. Simona in poteka proti zahodu in jugozahodu do meje z naseljem Želimlje (Rogovila).
4. Cesta na Drenik – ulica-cesta se pri stavbi Pijava Gorica 116 odcepi levo od novopoimenovane Pijavogoriške (Kočevske) ceste in poteka proti vzhodu in jugovzhodu do meje z naseljem Drenik.
5. Zagoriška ulica – ulica se južno od stavbe Pijava Gorica 10 odcepi od novopoimenovane Pijavogoriške (Kočevske) ceste in poteka med stavbama Pijava Gorica 11 in 16 po vzhodnem pobočju Pijavskega hriba proti severu, kjer se pri stavbi Pijava Gorica 63 slepo konča.
6. Na hrib – ulica se pri stavbi Pijava Gorica 19 odcepi desno od novopoimenovane Želimeljske ceste in poteka proti severozahodu, vzhodu in po južnem pobočju Pijavskega hriba proti severu, kjer se pri stavbi Pijava Gorica 103 slepo konča.
7. Gasilska ulica – ulica se pred stavbo Pijava Gorica 22 odcepi levo od novopoimenovane Želimeljske ceste in poteka proti jugozahodu in jugu, kjer se pri stavbi Pijava Gorica 217 slepo konča.
8. Prijateljeva ulica – ulica se pri stavbi Pijava Gorica 26 odcepi levo od novopoimenovane Pijavogoriške (Kočevske) ceste in poteka proti jugovzhodu in severovzhodu, kjer se pri stavbi Pijava Gorica 180b slepo konča.
9. Na gmajno – ulica se južno od stavbe Pijava Gorica 130 odcepi desno od novopoimenovane Želimeljske ceste in poteka pod zahodnim pobočjem Pijavskega hriba proti severu do novopoimenovane Pijavogoriške (Kočevske) ceste.
10. Nova pot – ulica-pot se nasproti stavbe Pijava Gorica 25b odcepi od novopoimenovane Prijateljeve ulice in poteka proti vzhodu in severovzhodu, kjer se pri stavbi Pijava Gorica 181 slepo konča.
11. Vrtna ulica – ulica se pri stavbi Pijava Gorica 228 odcepi levo od novopoimenovane Smrjanske ceste in poteka proti vzhodu, kjer se pri stavbi Pijava Gorica 227 slepo konča.
12. Srednja ulica – ulica se pri stavbi Pijava Gorica 89 odcepi desno od novopoimenovne ulice Na hrib in poteka proti severu, kjer se pri stavbi Pijava Gorica 98 slepo konča.
2. člen
Območna geodetska uprava – izpostava Ljubljana izvede na podlagi tega odloka vse spremembe in jih vnese v register uradno poimenovanih ulic ter novo določene hišne številke v evidenco hišnih številk, ki jih v skladu s prvim odstavkom 12. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80 in 42/86) vodi v registru območij teritorialnih enot za območje Občine Škofljica.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34400/06/01/25-6
Škofljica, dne 9. oktobra 2001.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost