Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4158. Sklep o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tabor, stran 8135.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 3. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98) in 7. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99) je županja Občine Tabor sprejela dne 7. 2. 2000
S K L E P
o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tabor
1. člen
Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tabor (v nadaljnjem besedilu: SPVCP) skrbi za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za večjo varnost, za dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu, za razvijanje humanitarnih in solidarnih odnosov v prometu ter tesno sodeluje s pristojnimi državnimi organi, društvi, organizacijami, podjetji in drugimi, ki imajo podobne interese.
2. člen
SPVCP Občine Tabor opravlja zlasti naslednje naloge:
– proučuje in obravnava problematiko na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo;
– pospešuje prometno vzgojo in izobraževanje udeležencev v cestnem prometu – odraslih in otrok;
– predlaga organom, ki urejajo posamezna področja, pomembna za varnost cestnega prometa, ukrepe za izboljšanje varnosti;
– organizira razne vzgojno-preventivne akcije z državnimi organi, šolami in društvi;
– pospešuje in razvija aktivnosti šolske prometne službe;
– razvija medobčinsko sodelovanje na področju prometne varnosti na cestah in širše;
– daje predloge za izboljšanje varnosti cestnega prometa;
– sodeluje z republiškim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu;
– obravnava druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi.
4. člen
Člani SPVCP so predstavniki organov in organizacij, društev in zvez, katerih dejavnost je pomembna za preventivo in vzgojno delovanje v cestnem prometu.
SPVCP ima predsednika in štiri člane, ki jih imenuje Občinski svet občine Tabor.
SPVCP lahko zaradi obravnave določenih vprašanj povabi k sodelovanju in na seje tudi predstavnike drugih organizacij in skupnosti.
5. člen
Način dela SPVCP ureja poslovnik, ki ga sprejme SPVCP.
Administrativno-tehnična opravila za SPVCP zagotovi občinska uprava.
6. člen
Finančna sredstva za izvajanje nalog SPVCP se na podlagi vsakoletnega programa dela SPVCP, zagotovijo v občinskem proračunu. Svet lahko za opravljanje svojega dela in nalog pridobiva sredstva tudi iz drugih virov.
7. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 340-03/2000-1
Tabor, dne 7. februarja 2000.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost