Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4156. Spremembe in dopolnitve pravilnika Občinskega sveta občine Tabor, stran 8135.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98 in 70/00) je Občinski svet občine Tabor na 21. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Tabor
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99) se prvi odstavek 7. člena spremeni tako, da glasi:
“Svet uporablja pečat občine, ki je določen z odlokom o istovetnostnih simbolih Občine Tabor.“
2. člen
V 15. členu se za besedilom “Svetniške skupine, ki jih“ doda besedilo “lahko“.
3. člen
V prvem odstavku 16. člena se črta besedilo “drugih občinskih organov“.
V drugem odstavku 16. člena se besedilo “Občinski organi iz prejšnjega odstavka so dolžni“ nadomesti z besedilom “Župan in občinska uprava iz prejšnjega odstavka sta dolžna“.
4. člen
V tretjem odstavku 27. člena se črta besedilo “, ki mu je priloženo gradivo za sejo“.
7. člen
V 44. členu se za besedilom “z večino“ doda besedilo “opredeljenih“.
8. člen
V 59. členu se druga alinea prvega odstavka spremeni tako, da glasi:
“– za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in kmetijstvo“.
9. člen
V 61. členu se v prvem in četrtem odstavku besedilo “Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja in gospodarske javne službe“ spremeni tako, da glasi “Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja, gospodarske javne službe in kmetijstvo“.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Tabor začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 002/01
Tabor, dne 24. septembra 2001.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti