Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4154. Pravilnik o namestitvi klešč za blokiranje vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica, stran 8131.

Na podlagi 21., 29. in 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00 in 28/01), 18. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98), 3., 25. in 105. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98 in 31/00), 10. člena statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 72/99), 45. in 48. člena odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 28/00) je Občinski svet občine Slovenska Bistrica na 25. redni seji dne 24. 9. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o namestitvi klešč za blokiranje vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica
1. člen
(namen pravilnika)
S tem pravilnikom se določajo pogoji in način namestitve in odstranitve klešč za blokado napačno ustavljenega ali parkiranega vozila na javnih površinah na območju Občine Slovenska Bistrica.
2. člen
(pojmi)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. Lastnik vozila je pravna ali fizična oseba, ki je uradno evidentirana kot lastnik vozila.
2. Imetnik pravice uporabe vozila je pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi veljavne notarsko overjene pogodbe pridobila lastninsko pravico na vozilu in je taka pogodba izkazana.
3. Izvajalec namestitve oziroma odstranitve klešč (v nadaljevanju: izvajalec) je pravna ali fizična oseba, s katero Občina Slovenska Bistrica sklene pogodbo o namestitvi in odstranitvi klešč za blokado oziroma deblokado koles nepravilno parkiranih in ustavljenih vozil na javnih površinah.
3. člen
Odredbo za namestitev in odstranitev klešč za blokado napačno ustavljenega ali parkiranega vozila izda občinski redar izvajalcu, če je vozilo ustavljeno ali parkirano:
– na zelenicah, otroških igriščih, parkih;
– na parkirnem prostoru, ki je rezerviran za posebej določena motorna vozila;
– na prometnih površinah, kjer je s prometno signalizacijo parkiranje in ustavljanje prepovedano;
– na območju kratkotrajnega parkiranja (modra cona).
4. člen
Občinski redar, ki evidentira vozilo ustavljeno ali parkirano na mestu iz 3. člena mora pred izdajo odredbe, s pisnim obvestilom obvestiti lastnika ali imetnika pravice uporabe vozila, da je vozilo blokirano s kleščami.
Obvestilo in odredba o postavitvi klešč na vozilo se prilepita na steklo voznikovih vrat vozila. Če tega stekla vozilo nima, se opozorilo o postavitvi klešč zatakne za brisalec vetrobranskega stekla pred voznikov sedež. S tem je opozorilo lastniku ali imetniku pravice uporabe vozila vročeno.
5. člen
Klešče za blokiranje vozila se praviloma namestijo na sprednje levo kolo vozila, če to ni možno pa na eno izmed koles.
6. člen
Občinski redar odredi namestitev klešč v delovnem času redarske službe.
7. člen
Če lastnik ali imetnik pravic uporabe vozila ne zahteva deblokade vozila, mora izvajalec po končanju delovnega časa odredbodajalca, odstraniti klešče. Izvajalec mora o tem obvestiti občinskega redarja, ki mora izvesti postopek odstranjevanja vozila s pajkom, v skladu s pravilnikom o odstranitvi nepravilno ustavljenih in parkiranih vozil na javnih površinah v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 77/01). Te stroške mora poravnati lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila.
8. člen
(cena stroškov za namestitev in odstranitev klešč na vozilo)
Ceno stroškov za namestitev in odstranitev klešč na vozilo določi izvajalec po predhodnem soglasju župana Občine Slovenska Bistrica.
9. člen
Če pride lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila k vozilu med postopkom namestitve klešč, se klešče na vozilo ne namestijo, plačajo pa se polovični stroški namestitve klešč.
10. člen
Izvajalec je dolžan odstraniti klešče po obvestilu občinskega redarja, kolikor lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila predhodno poravna stroške namestitve in odstranitve klešč.
11. člen
Zoper kršitelja prometnega reda, po določilih odloka o ureditvi cestnega prometa na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 28/00), uvede komunalni inšpektor ali občinski redar po uradni dolžnosti mandatno kazen.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 10/032-01/25-13/2001
Slovenska Bistrica, dne 24. septembra 2001.
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti