Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4148. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 8117.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) ter v skladu s 100.b členom zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98, 59/99, 70/00, 100/00) je Občinski svet občine Prebold na 25. redni seji dne 20. 9. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 32/99) se 11. člen spremeni tako, da glasi:
“11. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora občine imajo pravico do nagrade v višini največ 15% plače župana. Nagrade ne smejo niti mesečno niti letno preseči najvišjega možnega zneska.
Nagrade se oblikujejo glede na opravljeno delo, in sicer:
– kot sejnina, ki se izplača za udeležbo na seji 40%
– kot plačilo za izvedbo nadzora po programu dela ali sklepu nadzornega odbora 60%
Nagrade predsednika in članov nadzornega odbora se izplačujejo na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto v skladu z evidenco opravljenega dela, ki jo vodi občinska uprava.“
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 015-03/01-1/2
Prebold, dne 20. septembra 2001.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost