Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4146. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2000, stran 8116.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ter 15. in 105. člena statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 21/99) je Občinski svet občine Prebold na 25. seji dne 20. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Prebold za leto 2000
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2000, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Prebold.
2. člen
Prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 2000 so naslednji:
– prihodki                    400,761.817 SIT
– odhodki                    345,557.692 SIT
– proračunski presežek              55,204.125 SIT
3. člen
Po bilanci stanja so konec proračunskega leta 2000 izkazana sredstva v vrednosti 922,828.928 SIT.
4. člen
Presežek prihodkov proračunskega leta 1999 v višini 42,544.000 SIT in proračunskega leta 2000 v višini 55,204.125 SIT se prenese v leto 2001.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-03/01/2001-01
Prebold, dne 20. septembra 2001.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost