Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4143. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta , stran 8112.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) ter 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 25. 9. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska sever v Murski Soboti
I
Javno se razgrne odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju zazidalnega načrta za območje Lendavska sever v Murski Soboti, ki ga je pod številko projekta ZN/MS-02/2000 izdelala družba Tehnični biro d.o.o. Murska Sobota, Slovenska 11.
II
Osnutek odloka se razgrne v prostorih Mestne občine Murska Sobota, oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe (III. vhod, 2. nadstropje) ter na sedežu mestnih četrti mesta Murska Sobota, Trg zmage 4. Javna razgrnitev traja 30 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije. V času javne razgrnitve odloka bo organizirana javna razprava (obravnava), kraj in čas le-te bo določen naknadno.
III
V času javne razgrnitve lahko k osnutku odloka dajo pisne pripombe vse pravne ali fizične osebe oziroma vsi zainteresirani ali prizadeti. Le-te se naslovijo na oddelek za infrastrukturo, okolje in prostor ter gospodarske javne službe Mestne uprave mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, M. Sobota.
Št. 35005-1/01
Murska Sobota, dne 25. septembra 2001.
Župan
Mestbne občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost