Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4141. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota, stran 8111.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in (Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 33/00) in 17. člena statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/99 in 52/01) je Mestni svet mestne občine Murska Sobota na seji dne 25. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 34/96 in 1/98) se 7. člen dopolni z drugim odstavkom, ki glasi:
»Če taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti, vsake spremembe o taksnih predmetih ali če ne plača takse vnaprej, se odmeri komunalna taksa po evidenci reklamnih objektov v istem koledarskem letu za tekoče leto.«
Drugi odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
13. člen se spremeni tako, da glasi:
»Taksni zavezanec, ki je opremil javno površino ali je imel stroške v zvezi z vzdrževanjem te površine in to izkazuje, je oproščen plačila takse največ do višine 80% lastnih vlaganj, če so ta vlaganja utemeljena in nujna. Višino oprostitve določi mestna uprava.«
3. člen
Spremeni se v celoti tarifna številka 2 posebnega dela odloka, ki glasi:
»Tarifna številka 2 (reklamni objekti)
2.1. reklamne table in prenosni ulični panoji
2.1.1. reklamne table
– do 1 m2, letno                   2.000 točk
– za vsak nadaljnji m2, letno             1.000 točk
2.1.2. prenosni ulični panoji
– do 1m2, dnevno                     10 točk
– za vsak nadaljnji m2, dnevno              8 točk
2.2. elektronske table, svetlobni panoji,
prikazovalniki, vitrine
2.2.1. elektronske table
– do 2 m2, letno                   2.500 točk
– nad 2 m2, letno                   3.500 točk
2.2.2. reklamne in svetlobne vitrine
– reklamne stenske vitrine              2.000 točk
– svetlobne (city lite) vitrine            6.000 točk
2.2.3. svetlobni panoji in prikazovalniki
– do 6 m2, letno                   15.000 točk
– do 12 m2, letno                  30.000 točk
2.3. reklamni, plakatni in svetlobni stebri
2.3.1. reklamni in plakatni stebri          6.000 točk
2.3.2. svetlobni stebri                7.000 točk
2.4. transparenti in zastave
2.4.1. transparenti, do 10 m2, dnevno          50 točk
2.4.2. zastave
– do 2 m2, letno                   1.400 točk
– nad 2 m2, letno                   1.500 točk
2.5. reklamni napisi in transparenti na fasadah
objektov
2.5.1. reklamni napisi, za vsak m2 letno        200 točk
2.5.2. transparenti velikih dimenzij na fasadah
objektov, letno
– do 50 m2                      20.000 točk
– za vsak nadaljnji m2, dodatno             200 točk
2.6. jumbo panoji
– dvostranski, kom, letno              15.000 točk
– enostranski, kom, letno              10.000 točk
2.7. Reklamni napisi na javnih prevoznih
sredstvih, letno                   2.000 točk
2.8. Toplozračni in drugi baloni ter reklame,
projicirane v zrak, dnevno, kom             25 točk
Pojasnila:
a) Smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma javni površini, kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo nepremičnine, na katerih je taksni predmet nameščen.
b) Taksni zavezanci po tej tarifi so pravne osebe, samostojni podjetniki in fizične osebe, ki izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje, oziroma so taksni zavezanci lastniki taksnih predmetov ali površin, na katerih je taksni predmet.
c) Plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih dejavnosti oproščene objave državnih ter občinskih organov in organov krajevnih skupnosti, objave političnih strank v predvolilnem obdobju, objave kulturnih in športnih prireditev, ki jih iz svoje dejavnosti objavljajo društva s sedežem v Mestni občini Murska Sobota ter objave sponzorjev teh prireditev, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne in kulturne znamenitosti ter objave dobrodelnih društev in humanitarnih organizacij.
d) Za taksni predmet se ne štejejo zakonsko obvezne označbe, kolikor ne presegajo površine 1 m2 in ena reklamna tabla. Vsaka nadaljnja označba šteje za reklamni napis.
e) Če so reklamni objekti, katerih tarifa je določena v m2 večstranski, se za osnovo vzame sešteta površina z nameščeno sporočilnostjo.
f) Za taksni predmet se ne štejejo usmerjevalne table.
g) Lokacija, oblika in velikost usmerjevalne table je določena z odlokom o oglaševanju in plakatiranju v Mestni občini Murska Sobota.
h) Taksa se ne plača za državne, občinske in druge zastave, obešene v skladu z občinskimi in drugimi predpisi.«
4. člen
Spremeni se v celoti tarifna številka 3 posebnega dela odloka, ki glasi:
»Tarifna številka 3 (zvočni objekti in igralna sredstva)
3.1. zvočni objekti in naprave izven javnih lokalov,
pavšal za vsakih 100 m2 talne površine, dnevno 100 točk
3.2. Igralna sredstva v javnih lokalih
– biljard, letno                   5.000 točk
– kegljišče, steza, letno               2.500 točk
– ostala igralna sredstva              3.000 točk.
Pojasnila:
a) Taksni zavezanci po tarifi 3.1. so organizatorji prireditve, po tarifi 3.2. pa lastniki oziroma uporabniki javnega lokala, čeprav niso lastniki taksnega predmeta.
b) Takse ne plačujejo organizatorji javnih prireditev v notranjosti zgradb.
c) Za javni lokal štejejo tudi cirkusi, luna parki in druga potujoča zabavišča.
d) Za ostala igralna sredstva se štejejo tista, ki ne podležejo določilom zakona o igrah na srečo.«
5. člen
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati določila 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. in 15. člena odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98).
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42304-25/01
Murska Sobota, dne 25. septembra 2001.
Župan
Občine Murska Sobota
Anton Slavic l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti