Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4138. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2001, stran 8108.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 18. člena statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Metlika na redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Metlika za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Metlika za leto 2001 (Uradni list RS, št. 11/01) se spremeni 3. člen, in glasi:
a)  Bilanca prihodkov in odhodkov
I.  Skupni prihodki              978,561.712,86
II.  Skupni odhodki             1.000,985.929,01
III. Proračunski primanjkljaj         –22,424.216,15
b)  Račun finančnih terjatev in naložb           –
c)  Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                      –
IX.  Odplačila dolga               9,300.000,00
X.  Neto zadolževanje             –9,300.000,00
XI.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
   na računih                –31,724.216,15
Pregled prihodkov in odhodkov ter računa financiranja je zajet v bilanci prihodkov in odhodkov, ki je sestavni del odloka.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem, ko ga sprejme občinski svet in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-3/01
Metlika, dne 27. septembra 2001.
Župan
Občina Metlika
Slavko Dragovan l. r.

AAA Zlata odličnost