Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4137. Odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode, stran 8107.

Na podlagi 6. in 17. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95, 47/95 in 82/98) je Občinski svet občine Medvode na 22. seji dne 25. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o osnovah in merilih za financiranje krajevnih in vaških skupnosti Občine Medvode
1. člen
S tem odlokom se določajo osnove in merila za financiranje krajevnih skupnosti in vaških skupnosti Občine Medvode (v nadaljnjem besedilu: krajevne skupnosti in vaške skupnosti) iz sredstev, ki so določena v proračunu Občine Medvode.
2. člen
Na podlagi meril in kriterijev se zagotavljajo krajevnim in vaškim skupnostim sredstva za:
– strokovno administrativno delo,
– ostale materialne stroške (ogrevanje poslovnih prostorov, najem poslovnih prostorov, pisarniški material, PTT stroški, zavarovalne premije, bančne storitve, stavbno zemljišče, električno energijo, nadomestitev odpisanega drobnega inventarja, čiščenje in druge neproizvodne storitve).
3. člen
Vsaki posamezni krajevni skupnosti se za strokovno administrativno delo zagotavlja letno enakovreden delež od 30% skupne mase sredstev, namenjenih za delovanje krajevnih in vaških skupnosti.
Vsaki posamezni vaški skupnosti se za strokovno administrativno delo zagotavlja letno enakovreden delež od 15% skupne mase sredstev, namenjenih za delovanje krajevnih in vaških skupnosti.
Ostala sredstva v višini 70% od skupne mase sredstev, namenjenih za delovanje krajevnih in vaških skupnosti, se delijo na podlagi kriterijev: števila prebivalcev, velikosti krajevne skupnosti (glede na površino) in števila vasi oziroma naselij.
Posamezne osnove navedene v tem členu se ovrednotijo po kriterijih iz 4. člena.
4. člen
Kriteriji za delitev sredstev za krajevne skupnosti so:
– delovanje krajevne samouprave – relativna teža              30%
– število prebivalcev krajevne skupnosti – relativna teža          40%
– površina krajevne skupnosti – relativna teža               20%
– število naselij oziroma vasi – relativna teža               10%
Kriteriji za delitev sredstev za vaške skupnosti so enaki kot za krajevne skupnosti, le da za delovanje vaške samouprave vaškim skupnostim pripada enakovreden delež z relativno težo 15%.
5. člen
Število prebivalcev krajevne skupnosti oziroma vaške skupnosti se vrednoti z deležem prebivalcev krajevne skupnosti oziroma vaške skupnosti v vseh prebivalcih občine po zadnjem znanem stanju.
Velikost krajevne skupnosti oziroma vaške skupnosti se vrednoti z deležem velikosti krajevne skupnosti oziroma vaške skupnosti v skupni velikosti občine izražena v hektarjih.
6. člen
Vaška skupnost nima svojega premoženja. Obveznosti, ki nastanejo ob financiranju vaške skupnosti poravna Občina Medvode iz občinskega žiro računa.
7. člen
Višina sredstev za posamezno krajevno in vaško skupnost določi občinski svet ob sprejemu proračuna občine za tekoče leto. Višina sredstev se med letom lahko spremeni ob spremembah odloka o proračunu občine.
8. člen
Sredstva proračuna se krajevnim in vaškim skupnostim nakazujejo praviloma mesečno po dvanajstinah.
9. člen
Z dnevom, ko se začne uporabljati ta odlok, preneha veljati odlok o osnovah in merilih za financiranje krajevnih skupnosti občine Ljubljana Šiška (Uradni list RS, št.47/90).
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2002 dalje.
Št. 414-84/01-2
Medvode, dne 25. septembra 2001.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti