Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4129. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo križišča cest R1-221/1221 Trbovlje-Hrastnik, R1-221/1222 Hrastnik-Šmarjeta in R1-224/1230 Hrastnik-ost čez Savo pri "Riklovem mostu" v Hrastniku, stran 8095.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), 33. člena zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 63/95, 26/97 in 70/00 ter odl. US RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 9/96, 44/96) in 17. člena statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 3/99) je Občinski svet občine Hrastnik na 16. redni seji dne 27. 9. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za rekonstrukcijo križišča cest R1-221/1221 Trbovlje–Hrastnik, R1-221/1222 Hrastnik–Šmarjeta in R1-224/1230 Hrastnik–ost čez Savo pri »Riklovem mostu« v Hrastniku
1
Javno se razgrne osnutek Lokacijskega načrta za rekonstrukcijo križišča cest R1-221/1221 Trbovlje–Hrastnik, R1-221/1222 Hrastnik–Šmarjeta in R1-224/1230 Hrastnik–most čez Savo pri »Riklovem mostu« v Hrastniku.
2
Dokumentacija bo javno razgrnjena v prostorih sejne sobe upravne stavbe Občine Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, v delovnem času občinske uprave. Javna razgrnitev bo trajala 30 dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
3
V času javne razgrnitve lahko k dokumentu podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti in le-te posredujejo Direkciji za prostor, okolje in javne gospodarske službe Občine Hrastnik.
4
V času javne razgrnitve bo izvedena javna obravnava v prostorih Poslovne stavbe v Hrastniku, Trg Franca Kozarja 7 za vse občane Občine Hrastnik.
5
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 351-01-9/01
Hrastnik, dne 27. septembra 2001.
Predsedujoči
podžupan Občine Hrastnik
Marjan Dolanc l. r.

AAA Zlata odličnost