Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2001 z dne 10. 10. 2001

Kazalo

4107. Zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ), stran 8055.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ)
Razglašam zakon o jamstvu Republike Slovenije za obveznosti domačega letalskega prevoznika za kritje škod, nastalih kot posledica vojne oziroma terorizma in o pogojih jamstva za tuje letalske prevoznike (ZJODLPKŠ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. septembra 2001.
Št. 001-22-107/01
Ljubljana, dne 8. oktobra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI DOMAČEGA LETALSKEGA PREVOZNIKA ZA KRITJE ŠKOD, NASTALIH KOT POSLEDICA VOJNE OZIROMA TERORIZMA IN O POGOJIH JAMSTVA ZA TUJE LETALSKE PREVOZNIKE (ZJODLPKŠ)
1. člen
Republika Slovenija s tem zakonom prevzema jamstvo za obveznosti domačega letalskega prevoznika iz naslova odgovornosti za škode povzročene tretjim osebam na zemlji, v primeru vojne in/ali terorizma, v obsegu odklonjenega zavarovalnega kritja, ter določa pogoje glede kritja teh škod za tuje letalske prevoznike, ki uporabljajo slovenski zračni prostor.
2. člen
(1) Z jamstvom Republike Slovenije iz prejšnjega člena so krite škode, ki presegajo dano zavarovalno kritje, oziroma presegajo 50 mio USD in ne presegajo 750 mio USD po škodnem dogodku.
(2) Jamstvo iz prejšnjega odstavka tega člena se daje slovenskemu letalskemu prevozniku, ki ima veljavno spričevalo letalskega prevoznika v skladu s 76. členom zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) ter so njegovi zrakoplovi vpisani v register zrakoplovov Republike Slovenije, z namenom nemotene dejavnosti zračnega prevoza, kolikor to zahteva tuja država.
(3) Jamstvo iz prvega odstavka tega člena se daje za čas do spremembe mednarodnih zavarovalnih in pozavarovalnih pogojev za kritje rizikov za primere vojne in/ali terorizma, vendar največ za obdobje treh mesecev od uveljavitve tega zakona.
(4) Za ureditev razmerij iz naslova jamstva Republike Slovenije iz prvega odstavka tega člena sklene ministrstvo, pristojno za finance, s slovenskim letalskim prevoznikom pogodbo v roku 30 dni od uveljavitve tega zakona. Če se pogodba ne sklene v 30 dneh, Republika Slovenija ne jamči za obveznosti prevoznika po tem zakonu.
(5) Spremembe mednarodnih zavarovalnih in pozavarovalnih pogojev tekoče spremlja ministrstvo, pristojno za finance.
3. člen
(1) Tujim letalskim prevoznikom Republika Slovenija ne dovoljuje vstopa zrakoplovov skupne vzletne mase (MTOM) nad 14.000 kg, v slovenski zračni prostor, kolikor nimajo dokazila o jamstvu za kritje škode povzročene tretjim osebam na zemlji za primere vojne in/ali terorizma v višini največ do zneska, navedenega v zavarovalni polici veljavni do 10. 9. 2001.
(2) Določbo prvega odstavka tega člena objavi Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo z obvestilom na način, ki je običajen v zračnem prometu (NOTAM), na dan uveljavitve tega zakona.
(3) Dokazilo iz prvega odstavka tega člena morajo tuji prevozniki, ki uporabljajo slovenski zračni prostor, Upravi Republike Slovenije za civilno letalstvo dostaviti najkasneje v treh delovnih dneh pred uporabo slovenskega zračnega prostora.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-04/01-109/1
Ljubljana, dne 28. septembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti