Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4101. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad", stran 8041.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E A K T A
o ustanovitvi javne ustanove “Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad”
1. člen
V 2. členu akta o ustanovitvi javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad« (Uradni list RS, št. 63/01) se v zadnjem stavku tretjega odstavka besedilo »Trg OF 13,« nadomesti z besedilom »Dunajska 58,«.
2. člen
V 8. členu se v peti alinei na koncu besedila za številko »4« doda »0«, šesta in sedma alinea pa se črtata.
3. člen
V 10. členu se v prvem odstavku besedilo »440,000.000« nadomesti z besedilom: »15,000.000«.
Drugi odstavek se črta.
4. člen
Prvi odstavek 13. člena se črta.
5. člen
V 22. členu se črta deseta alinea.
6. člen
V 28. členu se doda nova deseta alinea, ki se glasi: »določa besedilo javnih razpisov za podeljevanje študijskih pomoči, skladno s programom dela in splošnimi pogoji poslovanja,«.
Dosedanja deseta, enajsta in dvanajsta alinea postanejo enajsta, dvanajsta in trinajsta alinea.
7. člen
V 35. členu se v drugem odstavku za besedo: »ustanove« postavi pika, preostalo besedilo se črta.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve akta se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati pa začnejo z dnem sprejema.
Št. 691-28/2001-2
Ljubljana, dne 27. septembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti