Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4088. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Kamnik, stran 8030.

Na podlagi 103. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 19/91-I, 21/94, 23/96, 1/00, 22/00), 4., 5., 6. in 8. člena pravilnika o merilih za dodeljevanje socialnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 18/92 in 53/99) ter 11. in 16. člena statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/99 in 40/01) je Občinski svet občine Kamnik na 22. seji dne 26. 9. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Kamnik
1. člen
V pravilniku o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 3/98) se 28. člen spremeni tako, da se glasi:
“28. člen
Stanovanjske razmere, v katerih živijo prosilec in njegovi ožji družinski člani, se ocenjujejo glede na:
1. Stanovanjski status:                   točk
– prosilec je brez stanovanja                160
– prosilec je podnajemnik                  150
– prosilec stanuje v samskem domu              140
– prosilec stanuje z družino pri starših ali
sorodnikih                          130
Točkovanja se med seboj izključujejo.
2. Kvaliteto bivanja:
– bivanje v stanovanju nižje kategorije, provizoriju
ali baraki                          120
– bivanje v kletnem ali podstrešnem stanovanju        40
– bivanje v vlažnem ali mračnem stanovanju          20
Podstrešno stanovanje se točkuje samo v primeru manj kvalitetnih pogojev bivanja.
Za kletno ali podstrešno stanovanje se upošteva tisto stanovanje, ki kot tako ni bilo predvideno v prvotnem projektu stavbe in je brez ustrezne toplotne in hidroizolacije.
3. Stanovanjsko površino:
– do 4 m2 na družinskega člana                120
– od 5 m2 do 8 m2 na družinskega člana            80
– od 9 m2 do 12 m2 na družinskega člana            60
4. Neprimernost stanovanja – stanovanje brez posameznih delov oziroma souporaba posameznih delov stanovanja:
– stanovanje brez kuhinje                   40
– stanovanje brez sanitarnih prostorov            40
– stanovanje s souporabo kuhinje               20
– stanovanje s souporabo sanitarnih prostorov ali
s sanitarnimi prostori izven stanovanja            20
Souporaba sanitarij se točkuje samo v primeru, da gre za souporabo izven ožjih sorodstvenih vezi.
5. Funkcionalnost stanovanja:
– stanovanje z arhitektonskimi ovirami
(če gre za invalida, ki je gibalno oviran)          50
– stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča         10“
2. člen
30. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
“30. člen
Število ožjih družinskih članov, ki živijo s prosilcem, se kot merilo za dodelitev socialnega stanovanja v najem upošteva tako, da se vrednoti:
– za vsakega mladoletnega otroka               30
– družina z družinskim članom iz 6. člena
stanovanjskega zakona, starim nad 65 let          30“
3. člen
31. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
“31. člen
Pri ocenjevanju socialnih razmer prosilca za dodelitev socialnega stanovanja v najem se vrednoti:
– ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok
zaradi neprimernosti stanovanjskih razmer (rejništvo,
oskrba v tuji družini, zavodu)                60
– status roditelja, ki sam preživlja otroka
(samohranilec)                        40
– ločeno življenje roditeljev zaradi neprimernih
stanovanjskih razmer                    40“
4. člen
33. člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
“33. člen
Poleg meril iz prvega odstavka 102. člena stanovanjskega zakona se pri dodelitvi upoštevajo še naslednja merila:
– družino, v kateri nobeden od staršev ni starejši
od 35 let (mlada družina)                  60
– družino, ki živi z otrokom, ki ima zmerno, težjo
ali težko duševno bolezen ali težko telesno motnjo,
ugotovljeno pri pristojni komisiji              60
– invalidnost, zaradi katere je prosilec ali odrasli
član nesposoben za samostojno življenje in delo in je
ugotovljena z izvidom in mnenjem pristojne komisije     50
– oseba s statusom žrtve vojnega nasilja           30
– prosilec, ki je bil v preteklosti že uvrščen na
prednostno listo za dodelitev socialnih stanovanj v
najem v Občini Kamnik, pa mu stanovanje brez
njegove krivde ni bilo dodeljeno              30“
5. člen
Za 33. členom pravilnika se doda nov 33.a člen, ki se glasi:
“33.a člen
Invalid, ki je trajno vezan na uporabo invalidskega vozička oziroma fizično pomoč, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča zaprosi za pridobitev socialnega stanovanja v najem tudi v občini, kjer mu je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.“
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 36004-9/01
Kamnik, dne 26. septembra 2001.
Župan
Občine Kamnik
Anton Tone Smolnikar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti