Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4073. Sklep o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, stran 8019.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01), 26. člena odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 40/01), 3. in 13. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in določil uredbe o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 46/01 in 60/01) ter v skladu z določili navodila za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb (Uradni list RS, št. 56/01) je Občinski svet občine Cankova na 25. redni seji dne 21. 9. 2001 sprejel
S K L E P
o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1. člen
S tem sklepom se oblikujejo cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, ki jih zaračunava Komunala javno podjetje d.o.o. Murska Sobota, na podlagi pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda v Občini Cankova (št. 07-149-116/00-10-HE z dne 18. 8. 2000).
2. člen
Cene storitev odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda se obračunavajo po naslednjih postavkah:
--------------------------------------------------------------
  Storitev               Merska   Cena v SIT
                    enota
--------------------------------------------------------------
A) Odvajanje odplak (kanalščina)
  Osnova za obračun je količina
  porabljene vode iz mestnega
  vodovoda ali količina načrpane
  vode v lastnem vodnjaku.
  Če se količina vode ne meri
  se uporablja normativ upravljavca.
  – gospodinjstva           m3         45
  – ostalo               m3         45
B) Čiščenje odplak
  Cena – strošek čiščenja se
  za odpadne vode pomnoži
  s faktorjem onesnaženosti,
  osnova za določitev faktorja
  onesnaženosti je uredba
  o emisiji snovi in toplote
  pri odvajanju odpadnih voda
  iz virov onesnaženja
  (Uradni list RS, št. 35/96).
  – gospodinjstva           m3        165
  – ostali               m3        165
--------------------------------------------------------------
3. člen
V skladu z zakonom o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98 in 30/01) se na ceno storitev obračuna 8% davek na dodano vrednost.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od dneva po preteku enega meseca od datuma prijave na ministrstvo.
Št. 35201-11/2001
Cankova, dne 21. septembra 2001.
Župan
Občine Cankova
Viktor Voršič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti