Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4071. Odlok o znaku Mestne občine Ljubljana, stran 8018.

Na podlagi 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 30. seji dne 24. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o znaku Mestne občine Ljubljana
1. člen
S tem odlokom se določa znak Mestne občine Ljubljana kot element celostne grafične podobe Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: znak MOL) in postopek pridobitve dovoljenja za uporabo znaka MOL.
2. člen
Znak MOL je sodobna interpretacija vsebinske zasnove grba. Geometrijsko, likovno in barvno pravilo za oblikovanja znaka MOL in skica znaka MOL sta sestavna dela tega odloka.
Znak MOL se ne uporablja skupaj z grbom MOL.
3. člen
Dovoljenje za uporabo znaka MOL lahko pridobi pravna oseba, katere ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.
Pravni osebi iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko dovoli uporaba znaka MOL:
– v imenu,
– v zaščitnem znaku,
– v priznanjih, ki jih podeljuje,
– v obliki spominskih daril in značk.
Prošnji za pridobitev dovoljenja za uporabo znaka MOL mora pravna oseba predložiti dokumentacijo s tehničnimi in grafičnimi podatki o uporabi znaka MOL z obrazložitvijo.
4. člen
Odločbo o uporabi znaka MOL izda direktor Mestne uprave MOL.
V odločbi iz prvega odstavka tega člena se določijo pogoji, pod katerimi se dovoli uporaba znaka MOL, kje se lahko znak MOL uporabi in čas uporabe.
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloči župan MOL.
5. člen
Znak MOL se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga ali storitev.
6. člen
Znak MOL ni dovoljeno uporabljati:
– če je poškodovan ali po zunanjosti neprimeren za uporabo;
– kadar je to v nasprotju z javnim redom tako, da taka uporaba krni ugled MOL.
7. člen
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev se kaznuje za prekršek:
– pravna oseba, če uporablja znak MOL brez dovoljenja (3. člen) ali v nasprotju s pogoji, določenimi v odločbi o uporabi znaka MOL (4. člen);
– pravna oseba, če uporablja znak MOL v nasprotju z določbami 5. člena tega odloka;
– pravna oseba, če uporablja znak MOL v nasprotju z določbami 6. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje samostojni podjetnik posameznik za prekršek, če uporablja znak MOL brez dovoljenja (3. člen).
Z denarno kaznijo 40.000 tolarjev se kaznuje fizična oseba za prekršek, če uporablja znak MOL brez dovoljenja (3. člen).
8. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja Inšpektorat mestne uprave MOL.
9. člen
Organ Mestne uprave MOL, pristojen za pravne, kadrovske in splošne zadeve v roku dveh mesecev po objavi tega odloka sestavi na predlog avtorja priročnik o znaku MOL.
Županja MOL izda navodilo o načinu uporabe znaka MOL v roku dveh mesecev po objavi tega odloka.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2001.
Št. 005-7/01-4
Ljubljana, dne 24. septembra 2001.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.
       GEOMETRIJSKO, LIKOVNO IN BARVNO PRAVILO

          ZA OBLIKOVANJE ZNAKA MOL


Podoba grajskega stolpa je reducirana v podobi kvadrata, ki v
desnem zgornjem vogalu nosi podobo zmaja, izdelano v sistemu
policentricnih krivulj. Podoba zmaja se deloma reflektira v
kvadratu.

Barve znaka so modra in zelena. Barvna oblika znaka je zasnovana
na vodoravnem prehodu iz modre (levo spodaj) v zeleno (desno
zgoraj).

Modra barva je definirana:

Pantone skala: 287

CMYK:100C 69M OY 11K

Zelena barva je definirana:

Pantone skala: 348

CMYK: 100C OM 79Y 27K


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti