Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2001 z dne 5. 10. 2001

Kazalo

4059. Navodilo za izvajanje nadzora telekomunikacijskega prometa, stran 7999.

Na podlagi četrtega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US, 29/95 – odl. US, 80/99) za izvrševanje 130. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja minister za informacijsko družbo
N A V O D I L O
za izvajanje nadzora telekomunikacijskega prometa
1. člen
To navodilo določa način izvrševanja izvajanja nadzora telekomunikacijskega prometa določenega na podlagi zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
Pojmi uporabljeni v tem navodilu imajo enak pomen kot pojmi uporabljeni v zakonu in v zakonu o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/00).
3. člen
Ko preiskovalni sodnik na podlagi zakona, ki ureja kazenski postopek na pisni predlog državnega tožilca odredi ukrepe nadzora telekomunikacijskega prometa s prisluškovanjem in snemanjem, je dolžan pred izvršitvijo dejanj iz 130. člena zakona, pooblaščeni osebi operaterja in pooblaščeni osebi ministrstva za notranje zadeve istočasno poslati prepis izreka odredbe, v katerem je navedba telekomunikacijskega priključka in čas trajanja izvrševanja dejanj iz 130. člena tega zakona (v nadaljnjem besedilu: prepis izreka odredbe). Ta prepis se pošlje na varen elektronski način kot šifriran in digitalno podpisan dokument v elektronski obliki.
4. člen
Za varen elektronski način prenosa prepisa izreka odredbe morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
1. preiskovalni sodnik, pooblaščena oseba operaterja in pooblaščena oseba ministrstva za notranje zadeve morajo imeti osnovno računalniško znanje, morajo biti usposobljeni za delo z elektronsko pošto in z računalniškim urejevalnikom besedil predpisanega formata;
2. preiskovalni sodnik in pooblaščena oseba ministrstva za notranje zadeve morata biti imetnika osebnega kvalificiranega digitalnega potrdila SIGOV-CA overitelja digitalnih potrdil na Centru Vlade Republike Slovenije za informatiko;
3. pooblaščena oseba operaterja mora biti imetnik osebnega kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA overitelja digitalnih potrdil na Centru Vlade Republike Slovenije za informatiko;
4. preiskovalni sodnik in pooblaščeni osebi operaterja in ministrstva za notranje zadeve morajo imeti nameščeno programsko opremo za urejanje besedil in za uporabo digitalnih potrdil ter ustrezno strojno in programsko opremo za varno hranjenje zasebnih ključev.
5. člen
Preiskovalni sodnik pripravi prepis izreka odredbe v elektronski obliki predpisanega formata ter ga digitalno podpiše in šifrira za pooblaščeno osebo operaterja in pooblaščeno osebo ministrstva za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: naslovnika).
Preiskovalni sodnik posreduje digitalno podpisan in zašifriran prepis izreka odredbe obema naslovnikoma po elektronski pošti.
Preiskovalni sodnik mora o poslanem elektronskem sporočilu z izdajo prepisa izreka odredbe takoj obvestiti naslovnika preko telefona oziroma sporočila SMS.
6. člen
Naslovnika morata ob prejetju obvestila o poslanem elektronskem sporočilu, ki vsebuje prepis izreka odredbe prebrati to elektronsko sporočilo in ukrepati v skladu z zakonom.
7. člen
Podrobnejši operativni postopek za izvajanje določb tega navodila pa minister, pristojen za telekomunikacije uredi z aktom, ki se pošlje odgovornim osebam operaterjev, ki nudijo svoje storitve na geografskem območju Republike Slovenije, vodji sekcije preiskovalnih sodnikov, ministru za notranje zadeve, direktorju policije in direktorju Slovenske varnostno obveščevalne agencije.
8. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2660-2/2001
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti