Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001

Kazalo

4033. Odredba o spremembah odredbe o podrobnejših pogojih in postopku izvedbe intervencijskega nakupa žit letine 2001, stran 7953.

Na podlagi četrtega odstavka 32. člena uredbe o ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/01, 55/01 in 70/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico za gospodarstvo
O D R E D B O
o spremembah odredbe o podrobnejših pogojih in postopku izvedbe intervencijskega nakupa žit letine 2001
1. člen
V odredbi o podrobnejših pogojih in postopku izvedbe intervencijskega nakupa žit letine 2001 (Uradni list RS, št. 62/01) se:
– v naslovu 5. člena beseda “izvajalci” nadomesti z besedo “izvajalec”,
– 5. člen spremeni tako, da se glasi:
“Intervencijski nakup žit letine 2001 izvede zavod v skladu z uredbo, ki ureja trg z žiti, in s to odredbo.
Zavod določi intervencijska skladišča s soglasjem Agencije Republike Slovenije za kmetijstvo in razvoj podeželja, izmed skladišč, ki so last zavoda.”
2. člen
Črta se 6. člen.
3. člen
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Kontrola kakovosti, to je vzorčenje in analiza kakovosti žit, odkupljenih v intervencijskem nakupu, se izvaja po metodah, določenih s pravilnikom, ki ureja metode za določanje kakovosti žit, ki so predmet intervencijskega nakupa.”
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-01-26/01-8
Ljubljana, dne 3. septembra 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost