Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001

Kazalo

4023. Uredba o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave, stran 7938.

Na podlagi 77. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 in 33/00 – odločbi US) in četrtega odstavka 2. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oborožitvi, vojaški opremi, specialni operativni tehniki in naročilih zaupne narave
1. člen
S to uredbo se določajo vrste oborožitve, vojaške opreme in specialne operativne tehnike, za katere je potrebno v skladu z zakonom pridobiti koncesijo za promet ali dovoljenje za izvoz, uvoz ali tranzit ter naročila zaupne narave, za katere v skladu z zakonom ob nabavi ni potreben javni razpis.
Oborožitev in vojaška oprema
2. člen
Za oborožitev po tej uredbi se šteje:
1. vse vrste orožja (hladno orožje, pištole, puške, ročni metalci, topovi in drugo) ne glede na vrsto, namen in kaliber, razen lovskega in športnega orožja;
2. strelivo vseh vrst in kalibrov ter minskoeksplozivna sredstva (bombe, mine, razpršilna sredstva), razen lovskega streliva;
3. vse vrste vozil, plovil in zrakoplovov z vgrajeno oborožitvijo ali specialno opremo vseh vrst;
4. vse vrste raket in naprav za lansiranje in usmerjanje, razen za obrambo pred točo in ognjemete;
5. smodnik, vse vrste razstreliva ter zažigalna, dimna in osvetljevalna sredstva, razen lovskega smodnika ter gospodarskega eksploziva.
Za oborožitev se štejejo tudi pripadajoči kompleti rezervnih delov, orodij in opreme, rezervni ali sestavni deli, programska oprema, stroji in orodja za vzdrževanje ter specialna embalaža za hrambo ali transport sredstev iz prejšnjega odstavka.
Za oborožitev se štejejo tudi naprave in pripomočki za usposabljanje na sredstvih iz prvega odstavka tega člena.
Oborožitev iz tega člena se šteje tudi za vojaško oborožitev.
3. člen
Za vojaško opremo se šteje:
1. vse vrste naprav in aparatov za elektronsko ali radijsko izvidovanje, oziroma naprave, oprema in aparati za avtonomne telekomunikacijske informacijske, stacionarne ali mobilne sisteme za obrambne in vojaške potrebe;
2. osebna in skupinska zaščitna oprema za opravljanje vojaških in varnostnih nalog;
3. naprave, oprema in aparati za zračno, površinsko ali podvodno opazovanje, identifikacijo, prepoznavanje, vključno z radarji, laserji in namerilnimi napravami, izdelanimi za vojaške potrebe;
4. naprave, oprema in aparati za detekcijo, dozimetrijo, identifikacijo, dekontaminacijo ter radiološko, kemijsko in biološko zaščito, izdelana za vojaške potrebe;
5. specialna inženirska oprema, vključno z opremo za miniranje, razminiranje, maskiranje in kamuflažo;
6. tovorna, specialna in druga vozila, izdelana za vojaške potrebe, oziroma s sredstvi za posebne svetlobne in zvočne signale, oborožitvijo in drugo opremo, ki služi za operativno uporabo in jih ni mogoče uporabljati za splošne namene;
7. stroji, orodja in surovine za proizvodnjo oborožitve, streliva in minskoeksplozivnih sredstev.
Za vojaško opremo se štejejo tudi raziskave, analize oziroma druge storitve, ki so zaupne narave, zaradi njihovega neposrednega pomena za obrambo ali varnost države.
Za vojaško opremo se štejejo tudi pripadajoči kompleti rezervnih delov, orodij in opreme, rezervni ali sestavni deli, programska oprema, pripadajoče orodje za vzdrževanje ter specialna embalaža za hrambo ali transport sredstev in opreme iz prvega odstavka tega člena.
Za vojaško opremo se štejejo tudi oprema in naprave, ki so izdelane po vojaških standardih Ministrstva za obrambo in niso v prosti prodaji na trgu oziroma so določene z materialno formacijo vojske.
Specialna operativna tehnika
4. člen
Za specialno operativno tehniko se šteje:
1. tehnična oprema, aparati, naprave in sistemi za izvajanje policijskih pooblastil ter posebnih operativnih metod in sredstev;
2. oprema, aparati, naprave in sistemi za pregled oseb, prtljage in prostorov;
3. oprema, aparati, naprave in sistemi za protidiverzantsko in protiteroristično dejstvovanje;
4. oprema, aparati, naprave in sistemi za razvoj in proizvodnjo specialne operativne tehnike.
Za specialno operativno tehniko se štejejo tudi pripadajoči kompleti rezervnih delov, orodij in opreme, rezervni ali sestavni deli, programska oprema, pripadajoče orodje za vzdrževanje in specialna embalaža za hrambo ali transport naprav, sistemov in opreme iz prejšnjega odstavka.
Za specialno operativno tehniko se štejejo tudi naprave, sistemi in oprema iz 3. člena in prvega odstavka tega člena, če so izdelane ali prilagojene posebnim zahtevam, ki jih določi minister za notranje zadeve, predstojnik Slovenske obveščevalno varnostne agencije oziroma minister za pravosodje, in niso v prosti prodaji.
Naročila zaupne narave
5. člen
Za naročilo zaupne narave se šteje naročila:
1. oborožitve, vojaške opreme in specialne operativne tehnike, opredeljene v 2., 3. in 4. členu te uredbe;
2. objektov in prostorov, ki so posebnega pomena za obrambo ali varnost države (objekti in prostori za delovanje sistema poveljevanja in nadzora, telekomunikacij, elektronskega bojevanja, raketni in radarski položaji, skladišča oborožitve in vojaške opreme). Za naročilo zaupne narave se šteje tudi nakup ali najem objektov in prostorov, ki se uporabljajo izključno za potrebe operativnega dela Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo in Ministrstva za notranje zadeve ter za izvajanje zakonsko določenih nalog Slovenske obveščevalno varnostne agencije;
3. vseh vrst naprav, sistemov in aparatov za zveze, kriptografsko zavarovanje, protielektronsko zaščito;
4. naprav, sistemov, opreme in aparatov za orientacijo in navigacijo, upravljanje in vodenje;
5. visečih, montažnih, pontonskih mostov;
6. tipiziranih tovornih, osebnih in drugih vozil, plovil in zrakoplovov prilagojenih na podlagi posebnih zahtev za transporte posebnega državnega pomena, ali tipiziranih vozil prilagojenih na podlagi posebnih zahtev, za nadaljnjo dograditev s sredstvi zvez;
7. vseh vrst vozil, plovil in zrakoplovov z napravami in sistemi za pritrditev in napravami in sistemi za prenos bojnih tovorov ter z vsemi vrstami naprav in sistemov, ki so posebnega pomena;
8. vozil in opreme za varovanje oseb in objektov;
9. opreme, aparatov in naprav ter sistemov za tehnično zaščito ali nadzor prostorov, objektov ali območij;
10. opreme, aparatov in naprav ter sistemov za zaščito in prenos podatkov in informacij v funkcionalnih sistemih zvez;
11. specialne opreme, aparatov in naprav ter sistemov za zveze;
12. vozil in tehnike prirejene za operativno delo oziroma osebnih vozil, namenjenih izključno za operativne potrebe, kriminalistične policije, Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo in izvajanje zakonsko določenih nalog Slovenske obveščevalne varnostne agencije;
13. tehnike, če se nabavlja za potrebe operativnega dela Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za pravosodje, Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij za zagotavljanje varnosti v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma ter za potrebe izvajanja zakonsko določenih nalog Slovenske obveščevalne varnostne agencije ali;
14. povezana z varnostjo listin, ki se nanašajo na oblikovanje obrazcev in drugih tiskovin, izbor zaščitnih elementov, materialov in tehnologije izdelave obrazcev in drugih tiskovin ter samo izdelavo in personalizacijo obrazcev potovalnih in identifikacijskih dokumentov, prometnih dovoljenj, vizumov, dovoljenj za prebivanje in drugih tiskovin za tujce ter nalepk za tehnične preglede motornih in priklopnih vozil;
15. povezana z dotiskavanjem bankovcev ali tiskanjem novega apoena in kovanjem tečajnih oziroma priložnostnih kovancev.
6. člen
Z dnem sprejema te uredbe preneha veljati uredba o namenski opremi (Uradni list RS, št. 43/94, 72/95 in 84/98) in odlok o določitvi naročil zaupne narave listin s področja upravnih notranjih zadev (Uradni list RS, št. 70/01).
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 833-01/2001-1
Ljubljana, dne 27. septembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti