Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001

Kazalo

3978. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za 5 do 50 kilogramske paralelepipedne uteži srednje točnosti in za 1 do 10 kilogramske cilindrične uteži srednje točnosti, ki lahko nosijo oznake in znake EEC, stran 7855.

Na podlagi prvega in četrtega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za 5- do 50-kilogramske paralelepipedne uteži srednje točnosti in za 1- do 10-kilogramske cilindrične uteži srednje točnosti, ki lahko nosijo oznake in znake EEC*
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati uteži srednje točnosti z naslednjimi nazivnimi vrednostmi:
– paralelepipedne uteži s 5, 10, 20 in 50 kg,
– cilindrične uteži z 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 in 500 g ter 1, 2, 5 in 10 kg,
ki lahko nosijo oznake in znake EEC (v nadaljnjem besedilu: uteži), način označevanja in roke rednih overitev.
Uteži niso predmet EEC-odobritve tipa, morajo pa opraviti EEC-prvo overitev.
Ta pravilnik se označi skrajšano z oznako MP-24-71/317.
II. MEROSLOVNE ZAHTEVE
2. člen
Paralelepipedne uteži morajo izpolnjevati meroslovne in tehnične zahteve iz prilog I in II, ki sta sestavni del tega pravilnika.
Cilindrične uteži morajo izpolnjevati meroslovne in tehnične zahteve iz prilog III in IV, ki sta sestavni del tega pravilnika.
III. NAPISI IN OZNAKE
3. člen
Paralelepipedne uteži morajo izpolnjevati zahteve za napise in oznake iz Priloge I.
Cilindrične uteži morajo izpolnjevati zahteve za napise in oznake iz Priloge III.
IV. REDNE IN IZREDNE OVERITVE
4. člen
Za uteži so obvezne overitve. Rok za redne overitve je 2 leti. Redne in izredne overitve vključujejo meroslovni pregled, s katerim se ugotavlja, ali uteži izpolnjujejo zahteve tega pravilnika.
5. člen
Največji dopustni pogreški pri redni in izredni overitvi so enaki največjim dopustnim pogreškom pri EEC-prvi overitvi, določenim v prilogah I in III.
V. KONČNA DOLOČBA
6. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji oziroma z dnem uveljavitve ustreznega mednarodnega sporazuma.
Št. 009-13/01-10
Ljubljana, dne 14. septembra 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
* Ta pravilnik smiselno povzema vsebino direktive EGS o približevanju zakonov držav članic, ki se nanašajo na 5- do 50-kilogramske paralelepipedne uteži srednje točnosti in 1- do 10-kilogramske cilindrične uteži srednje točnosti (71/317/EGS).
Priloga I

               PARALELEPIPEDNE UTEŽI

1. Oblika, material in način izdelave

  1.1 Paralelepipedna oblika s togim, neštrlečim ročajem za
    prijemanje.
 
  1.2 Uporabljeni material:
 
    1.2.1 Telo uteži: siva litina,
 
    1.2.2 1. tip: ročaj iz brezšivne jeklene cevi s
        standardnim premerom
 
        2. tip: ročaj iz železove litine, integriran s telesom
        uteži.
 
2. Odprtina za naravnavanje mase

  1. tip
 
  2.1. Notranja odprtina, ki jo tvori notranjost cevnega ročaja za
    prijemanje.
 
  2.2 Odprtina se zapira z navojnim čepom iz vlečene medi ali s
    čepom iz medi v obliki gladkega diska. Navojni čep ima režo
    za izvijač, gladki disk pa ima v sredini luknjo za dvigovanje.
 
  2.3 Čep je zapečaten s svinčenim peletom, ki je nameščen v
    notranji okrogli utor oziroma v navoj cevi.
 
  2. tip
 
  2.4 Notranja odprtina, ki je ulita v enega od pokončnih delov
    uteži in se odpira na zgornjo površino tega dela.
 
  2.5 Odprtina se zapira s ploščico iz plavljenega jekla.
 
  2.6 Ploščica je zapečatena s svinčenim peletom, ki je
    nameščen v vdolbino, kot je prikazano v Prilogi II.
 
3. Naravnavanje

  3.1 Po naravnavanju nove uteži s svinčevim zdrobom morata
    ostati dve tretjini skupne prostornine odprtine prazni.

4. Predvideno mesto za oznako EEC-prve overitve

  4.1 EEC-končna oznaka overitve se odtisne na svinčeno plombo
    odprtine za naravnavanje.

5. Oznake in razločevalni znaki

  5.1 Oznaka nazivne vrednosti uteži in identifikacijska oznaka
    proizvajalca se nahajata, vtisnjeno ali reliefno, na zgornji
    površini osrednjega dela uteži.
 
  5.2 Nazivna vrednost uteži je označena v obliki:
 
    5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg.
 
6. Mere in tolerance

  6.1 Mere, ki jim morajo ustrezati različne uteži, so določene
    v Prilogi II.

  6.2 Tolerance, ki veljajo za različne mere, so  normalne
    proizvodne tolerance.

7. Največji dopustni pogreški

-------------------------------------------------------
 Nazivna vrednost   Največji dopustni pogrešek v
            miligramih ob prvi overitvi
-------------------------------------------------------
    5 kg           + 800

                 -  0

    10 kg           + 1600

                 -  0

    20 kg           + 3200

                 -  0

    50 kg           + 8000

                 -  0
-------------------------------------------------------

8. Površinska obdelava

8.1 Uteži so po potrebi zaščitene pred korozijo z ustrezno, proti
obrabi in udarcem odporno prevleko.

Priloga III

                CILINDRIČNE UTEŽI


1. Oblika, material in način izdelave

  1.1 Cilindrična oblika s ploščatim ročajem za prijemanje.

  1.2 Uporabljeni material: vsak material z gostoto od 7 do 9,5
    g/cm3, s trdoto najmanj enakovredno trdoti lite medi, ne manj
    odporen proti koroziji in ne bolj krhek kot siva litina ter s
    površino, ki je primerljiva s sivo litino, ki je skrbno ulita
    v formi iz finega peska.
 
    Siva litina se ne sme uporabiti za uteži z nazivno vrednostjo,
    manjšo od 100 g.
 
  1.3 Način izdelave naj ustreza izbranemu materialu.
 
2. Odprtina za naravnavanje

  2.1 Notranja, cilindrična odprtina z večjim premerom na zgornjem
    delu odprtine.

  2.2 Odprtina se zapira z navojnim čepom iz vlečene medi oziroma
    s čepom iz medi, ki ima obliko gladkega diska. Navojni čep ima
    režo za izvijač, gladki disk pa v sredini luknjo za dvigovanje.
 
  2.3 Čep je zapečaten s svinčeno kapico, ki je nameščena v
    okrogli utor, izrezan v širšem delu odprtine.
 
  2.4 Uteži za 1, 2, 5 in 10 g nimajo odprtine za naravnavanje.
 
  2.5 Za 20 in 50-gramske uteži odprtina za naravnavanje ni
    obvezna.

3. Naravnavanje

  3.1 Po naravnavanju nove uteži s svinčevim zdrobom morata
    ostati dve tretjini skupne prostornine odprtine prazni.

4. Predvideno mesto za oznako EEC-prve overitve

 4.1 EEC-končna oznaka overitve se odtisne na svinčeno plombo
   odprtine za naravnavanje.

 4.2 Uteži brez odprtine za naravnavanje se žigosajo na spodnji
   površini uteži.

5. Oznake in razločevalni znaki

  5.1 Oznaka za nazivne vrednosti uteži ter identifikacijska
    oznaka proizvajalca se nahajata, vtisnjeno ali reliefno, na
    zgornji površini glave uteži.
 
 5.2 Pri utežeh od 500 g do 10 kg je lahko nazivna vrednost
    uteži označena na telesu.
 
 5.3 Nazivna vrednost uteži je označena v obliki:
 
    1 g, 2 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5
    kg, 10 kg.

6. Mere in tolerance

  6.1 Mere, ki jim morajo ustrezati različne uteži, so
    določene v Prilogi IV.
 
  6.2 Tolerance, ki veljajo za različne mere, so normalne
    proizvodne tolerance.
  
7. Največji dopustni pogreški

--------------------------------------------------------------
  Nazivna vrednost  Največji dopustni pogrešek v miligramih
            ob EEC-prvi overitvi
--------------------------------------------------------------
       1 g           +  5
                   -  0

       2 g           +  5
                   -  0

       5 g           +  10
                   -  0

      10 g           +  20
                   -  0

      20 g           +  20
                   -  0

      50 g           +  30
                   -  0

      100 g           +  30
                   -  0

      200 g           +  50
                   -  0

      500 g           + 100
                   -  0

       1 kg           + 200
                   -  0

       2 kg           + 400
                   -  0

       5 kg           + 800
                   -  0

      10 kg           + 1600
                   -  0
--------------------------------------------------------------
 
8. Površinska obdelava

  8.1 Uteži so po potrebi zaščitene pred korozijo z ustrezno
    prevleko, ki je odporna proti obrabi in udarcem. Lahko so
    polirane.


AAA Zlata odličnost