Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2001 z dne 28. 9. 2001

Kazalo

3970. Uredba o razglasitvi gozdov Brda za gozdove s posebnim namenom, stran 7838.

Na podlagi drugega odstavka 44. člena v zvezi s četrtim odstavkom 94. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US in 56/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o razglasitvi gozdov Brda za gozdove s posebnim namenom
1. člen
Zaradi izjemno poudarjene estetske funkcije se za gozdove s posebnim namenom na območju protokolarnega objekta Brdo pri Kranju, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni, razglasijo gozdovi v katastrskih občinah Predoslje, Breg ob Kokri, Kokrica, Bela, Suha, ki obsegajo naslednje gozdne parcele:
– Predoslje, parc. št.: 417/2, 420/3 (del), 420/4 (del), 424/2, 425, 426/1, 435, 436, 437, 441, 453, 454, 635 (del), 638/1, 638/2 (del), 638/3, 752, 753 (del), 755, 758, 427/1, 429/1, 431/1, 432/1, 434, 639, 477 (del), 478 (del), 480 (del), 482 (del), 486, 491, 492, 500, 501, 502, 508, 509, 510, 511, 513/2, 514/2, 514/3, 640, 641, 643, 479 (del), 483 (del), 484 (del), 485 (del), 487, 488, 489, 493 (del), 494 (del), 495 (del), 496 (del), 497 (del), 499, 503, 504, 505, 506, 507, 512/2, 514/1, 642, 644, 645, 646, 481, 517 (del), 521, 524/2, 525 (del), 540 (del), 541, 542, 543, 547, 548, 555, 556, 563, 564, 567, 573 (del), 589/2 (del), 599, 756, 757 (del), 759, 518, 519, 528 (del), 529/2, 530/2, 531, 532, 533 (del), 534, 535, 536, 537, 546, 551, 553, 554, 561/2, 562/2, 568, 569, 570, 571, 572, 576, 577 (del), 583, 584, 589/1, 589/2, 589/3, 490, 515/2, 516, 578 (del), 579/1, 592, 647/2, 739/1, 740/2, 416/6 (del), 416/14 (del), 419 (del), 420/1 (del), 420/2 (del), 420/5 (del), 423 (del), 431/2 (del), 432/2 (del), 433, 452, 574 (del), 581 (del), 439, 440, 418, 498, 593, 561/1, 562/1, 522, 523/2, 552, 585, 586, 416/7 (del).
– Breg ob Kokri, parc. št.: 73/2, 74/2, 106 (del), 109/1 (del), 113, 114, 119/1 (del), 134/2, 212/2, 213/2, 56/2 (del), 58/2 (del), 67/2, 98/2, 100/2, 105/2, 109/2 (del), 110 (del), 111 (del), 112 (del), 115 (del), 116 (del), 117, 119/2 (del), 120 (del), 130, 131, 132, 207/2, 55/2 (del), 107 (del), 121 (del), 135/2, 136/2, 125/2, 215/2, 1635/2, 1637/3, 1638, 1639, 1640/2, 1642/2, 66/2, 122, 123, 124, 108 (del), 118 (del), 206/2.
– Kokrica, parc. št.: 831/2, 832/2, 867/2, 867/3, 867/4, 869/1, 870/1, 872/2, 867/16, 1144, 705/2, 844/2, 867/1, 867/14, 867/17, 845/2 (del), 846/2 (del), 861/2 (del), 867/13, 847/2 (del), 867/15.
– Bela, parc. št.: 1116, 1117, 1118, 1119, 1128/2, 1164/2, 1164/3, 1165, 1167/3, 1172, 1173, 1175 (del), 1176 (del), 1177, 1178, 1180 (del), 1187, 1189, 1190/2, 1250/2, 1251/2, 1252/2, 1253/2, 1552/2, 1115, 1170/2, 1171, 1188/2, 1530/2, 1534/2, 1535/2, 1124/2, 1164/1, 1541/2, 1546/2, 1734 (del), 1735/2, 1113/2, 1114, 1120/1, 1123/2, 1127/2, 1131/2 (del), 1132/2, 1134, 1166, 1174, 1182 (del), 1184/2 (del), 1185/2 (del), 1542/2, 1545/2, 1546/3, 1551/2, 1556/2, 1557, 1578/3, 1578/4, 1578/5, 1653/2, 1670/3, 1671/2, 1677, 1672, 1163, 1181/2 (del), 1179 (del), 1186, 1183/3, 1585/2, 1536.
– Suha, parc. št.: 477, 487/2, 488, 489, 490/1, 490/2, 494/1 (del), 428, 473, 474, 490/3, 491/2, 492/1, 492/2, 493/1, 493/2 (del), 493/3, 494/2 (del), 494/3, 491/1, 498/1 (del), 499 (del), 546, 555, 558, 559, 498/2, 547, 548, 549, 550, 551, 556, 557, 561, 130, 133/2, 139, 140, 175/2, 268, 270/2, 271/2, 620/2, 132, 134, 138, 141, 172/2 (del), 173/2 (del), 542, 543, 544, 553 (del), 117/2, 120, 174 (del), 176/2, 267/2, 545, 554, 135, 136, 143 (del), 145, 146, 147, 148, 152/1, 152/2, 155, 156, 158, 159, 161, 162 (del), 166 (del), 167 (del), 497/1, 502 (del), 505 (del), 506, 519 (del), 521 (del), 522/2, 523 (del), 526, 532, 535/2, 538, 142 (del), 144, 151, 157, 163 (del), 165 (del), 168 (del), 170/2 (del), 171/2 (del), 496, 497/2, 509, 510, 511, 512 (del), 520, 522/1, 525, 527, 528, 529 (del), 531/1 (del), 533, 534 (del), 535/1, 536, 537, 539, 541, 150, 154, 164 (del), 513 (del), 514, 160 (del), 137, 495, 552, 556, 430, 486/2, 686/2, 692/2, 694/4, 131, 507, 530, 678/2 (del), 427/2, 484 (del), 485, 695/2, 684/2, 687, 619/2, 560, 177/2, 517, 518, 524 (del), 540, 129, 149, 169/3 (del), 503 (del), 515, 516 (del), 153, 508 (del), 531/2 (del), 621/2.
2. člen
Zaradi načina rabe gozdov za estetsko funkcijo se gozdovi na območju protokolarnega objekta Brdo ogradijo.
Do izgradnje nove ograje se ohrani oziroma vzdržuje obstoječa.
3. člen
Pri gospodarjenju z gozdovi iz 1. člena te uredbe se upošteva sledeč režim gospodarjenja in ukrepi, s katerimi se zagotavlja ohranjanje njihove funkcionalne in estetske povezanosti s protokolarnimi objekti Brdo pri Kranju:
– zagotoviti se mora skupinsko postopni način gospodarjenja z gozdovi;
– v mladovju se zmes uravnava v korist listavcev po potrebi tudi s sadnjo ali setvijo;
– sečnja se ne izvaja v obdobju gnezdenja redkih ptičjih vrst in v obdobju poleganja mladičev ostalih živalskih vrst;
– glede na dovolj veliko gostoto gozdnih cest je prepovedana gradnja novih gozdnih cest ali asfaltiranje sekundarnih gozdnih cest;
– ohranjati se morajo živa drevesa z dupli in puščati dovolj veliko število sušic z namenom izboljšanja prehranjevalnih in gnezditvenih pogojev za ptice;
– zaradi estetske funkcije se morajo ustrezno negovati gozdni rob, gozdne jase in okolico objektov;
– lovskogojitveni načrti in upravljanje z divjadjo se prilagodijo estetski funkciji gozda;
– ob vodnih površinah se v pasu širokem dve povprečni višini odraslega drevja v sestoju ohranja sklenjen sklop krošenj;
– zaščititi se mora posamezno drevje ali šop drevja zaradi izjemnih dimenzij ali drugih izjemnih lastnosti;
– ohranja in varuje se biotope močvirij;
– v bližini vodnih zajetij se ne smejo uporabljati agrokemična sredstva, pri sečnji se mora za mazanje verige motorne žage uporabljati le bio-olje;
– ukrepi, ki jih izvaja Servis Vlade Republike Slovenije za protokolarne storitve za izboljševanje svoje protokolarne in turistične ponudbe, ne smejo ogrožati stabilnosti in vitalnosti celotnega ekosistema ali posameznih živalskih in rastlinskih vrst znotraj posesti ali bližnjem okolju.
4. člen
Izvajalec režima gospodarjenja z gozdovi iz prejšnjega člena je Servis Vlade Republike Slovenije za protokolarne storitve, ki je tudi zavezanec za zagotovitev sredstev za stroške, ki bodo nastali zaradi posebnega režima gospodarjenja in ureditve teh gozdov.
5. člen
Z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije prenehata veljati odločba o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (Gorenjski glas, št. 18/66) in odlok o proglasitvi zemljišč na območju protokolarnega objekta Brdo pri Kranju za zemljišča s posebnim namenom (Uradni list SRS, št. 1/79).
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-07/2001-1
Ljubljana, dne 10. maja 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost