Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3778. Pravilnik o imenovanju pokuševalcev in pooblaščene organizacije za preizkušanje pokuševalcev in organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev, stran 7267.

Na podlagi 11. in 14. točke 42. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o imenovanju pokuševalcev in pooblaščene organizacije za preizkušanje pokuševalcev in organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za:
– imenovanje pokuševalcev za organoleptično oceno vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina (v nadaljnjem besedilu: pokuševalec),
– imenovanje organizacije, ki je pooblaščena za preizkušanje pokuševalcev in organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija), in
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija.
2. člen
Pokuševalci so fizične osebe, ki jih na podlagi njihove vloge imenuje minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), z odločbo v upravnem postopku.
3. člen
V vlogi mora biti navedeno, katero interesno skupino, v skladu s predpisom, ki ureja ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina kandidat za pokuševalca želi zastopati.
V vlogi mora biti navedeno, da pokuševalec izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je star najmanj 18 let in največ 70 let,
– da ima opravljen preizkus sposobnosti ter poznavanja enologije in predpisov o vinogradništvu in vinarstvu (v nadaljnjem besedilu: preizkus usposobljenosti) pri pooblaščeni organizaciji, ki jo je za to dejavnost imenoval Mednarodni urad za trto in vino – Office international de la vigne et du vin,
– da ima najmanj srednješolsko izobrazbo.
4. člen
Ne glede na določbo prve alinee drugega odstavka prejšnjega člena lahko pokuševalec, ki je starejši od 70 let, še naprej opravlja delo pokuševalca, če vsako leto uspešno opravi preizkus organoleptičnih sposobnosti pri pooblaščeni organizaciji.
5. člen
Minister lahko z odločbo razreši pokuševalca, če na podlagi mnenja Strokovnega društva vinogradnikov in vinarjev Slovenije ugotovi, da pokuševalec opravlja svoje delo nestrokovno ali nepošteno oziroma v nasprotju s splošno strokovno prakso pokuševalcev.
6. člen
Preizkus usposobljenosti kandidatov za pokuševalce in preizkus organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev izvaja pooblaščena organizacija, ki jo na podlagi izvedenega javnega razpisa z odločbo imenuje minister. Odločbo o imenovanju pooblaščene organizacije ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Pooblaščena organizacija mora za izvajanje izobraževanja in preizkušanje usposobljenosti izpolnjevati zlasti naslednje pogoje:
– imeti mora izdelan program usposabljanja kandidatov za pokuševalce, predvsem s področja enologije, metod ocenjevanj vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina in predpisov s področja vinogradništva in vinarstva;
– imeti mora določen način in postopek preizkušanja usposobljenosti kandidatov za pokuševalce in preizkusa organoleptičnih sposobnosti kmetijskega inšpektorja;
– imeti mora ustrezne kadre ter druge pogoje za izvajanje usposabljanja ter preizkušanje usposobljenosti kandidatov za pokuševalce in preizkusa organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-125/01
Ljubljana, dne 22. avgusta 2001.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost